november 22, 2017

Odborná prednáška vo vábení (Ing.Alojz Kaššák)

Odborná prednáška vo vábení (Ing.Alojz Kaššák) Dňa 8.11.2017 sme pozvali pána Ing. Alojza Kaššáka (niekoľko násobného majstra vo vábení zveri) do našej školy na odbornú prednášku […]
november 14, 2017

Výstavba voliér v priestoroch Sokoliarského strediska TUZVO

  Začiatok akademického roka 2017/2018 je spätý nielen s náborom nových členov krúžku, no predovšetkým aj s výstavbou a modernizáciou voliér pre naše dravce. Členovia krúžku v spolupráci so študentmi […]
október 20, 2017

Údržba školskej včelnice

V stredu 18.10.2017 sme sa stretli v medzikrúžkovom zložení Daniel Čurila, Michal Filípek, Jakub Chvála a Michal Gabriš, aby sme skultúrnili priestory školskej včelnice. Zdarne sme pokosili a […]
október 18, 2017

Deň sv. Huberta

Na pozvanie OPK Zvolen sa náš krúžok zúčastnil dňa 9.9.2017 Dní sv. Huberta. V zložení 7 členov krúžku s 8 poľovnými psami sme vystúpili v krátkom programe na tejto […]
júl 6, 2017

15. ročník výstavy psov v Sielnici

Dňa 18.6.2017 sa v Sielnici v areály strelnice uskutočnil 15. ročník výstavy psov, kde sa kynologický klub pri LF TUZVO podieľal  na spoluorganizácií a výpomoci počas tejto akcie. Členmi […]
jún 15, 2017

Winter meeting Slovenia 2017

V dňoch 12.-18. marca 2016 sa v Slovinsku konalo medzinárodné stretnutie študentov lesníctva pod záštitou IFSA a Univerzity v Ljubljane. Cieľom stretnutia bolo rozšírenie medzinárodných vzťahov, kontaktov […]
jún 14, 2017

NERM 2017 Ukrajina

Naši študenti Milan Hunčaga a Tony Cicoň v tvrdej konkurencii kandidatúr Gruzínska a Fínska na zasadnutí NERM IFSA v Kyjeve vybojovali pre IFSA Slovakia a pre […]
jún 12, 2017

Májobranie 2017

Dňa 30.5.2017  sa v areáli Technickej univerzity vo Zvolene odohral už 4. ročník asi najmladšej tradície na Lesníckej fakulte, ktorou je práve „Májobranie“.  Študenti Lesníckej fakulty […]
jún 8, 2017

Česko-Slovenská súťaž poľovníckych trubačov Hronsek 2017

  V malebnej obci Hronsek pri Banskej Bystrici sa v sobotu 3.6.2017 konala tretia Česko-Slovenská súťaž poľovníckych trubačov, ktorá bola zároveň 40. Celoslovenská súťaž trubačov. Viac […]
jún 8, 2017

Akademická súťaž trubačov Kostelec ČR 2017

Prvý aprílový deň sa na českom zámku v Kostelci nad Černýma Lesy konala v poradí už siedma Akademická súťaž trubačov a vábičov. Trubači z Technickej univerzity […]
jún 1, 2017

Príprava materiálu na výrobu úľov a údržba školskej včelnice

Napriek daždivému počasiu sa nám podarilo v priestoroch VDL zabezpečiť porez guľatiny a následné uloženie dosiek. Jedľové dosky budú po opracovaní použité na výrobu nových úľov. Za poskytnutie […]
jún 1, 2017

South Europe Regional Meeting 2017 Bulharsko

V dňoch 23.-30. Apríl sa v Bulharsku konala konferencia na tému Old-growth forests spojená so stretnutím južného regiónu Európskej (South Europe Regional Meeting) časti IFSA (International Forestry […]
máj 31, 2017

Osveta sokoliarstva aj pre domácich Zvolenčanov

  Sokoliarský krúžok pri TU vo Zvolene opäť začína svoju osvetovú činnosť aj pre rôznych návštevníkov mesta Zvolen ale aj pre domácich. Dňa 18.5. k nám do […]
máj 26, 2017

Brlohárske skúšky Ostrá Lúka

Spoluorganizátori a verejnosť bola s týmito skúškami spokojná a predpokladá sa spolupráca aj v najbližších ročníkoch Brlohárskych skúšok. Členovia krúžku sa podieľali na brigáde na umelom brlohu kedy sa upratoval […]

O NÁS

L esnícka fakulta má množstvo tradícií, z čoho vychádza aj pestrá paleta jej krúžkovej činnosti. Vďaka veľkému množstvu odborne, ale aj voľno časovo zameraných krúžkov, majú naši študenti možnosť sa popri svojom štúdiu venovať aj činnostiam, ktorými rozvíjajú svoje schopnosti a vedomosti. Naučia sa tak organizovať spoločenské akcie, pracovať v kolektíve, komunikovať s verejnosťou a v neposlednom rade vytvárať nezabudnuteľné zážitky na univerzitnej pôde a vo svojom vlastnom živote. Krúžková činnosť ponúka obrovskú možnosť vytvoriť si príležitosti a získať skúsenosti, ktoré v budúcnosti iste využijete pri hľadaní pracovného miesta.

Študentská organizácia IFSA je asociáciou v odbore lesníctvo, ktorej platforma ponúka získavanie kontaktov pre spoluprácu formou networkingu, partnershipu a univerzitnej mobility. Naopak poľovníctvo dýcha tradíciou, z ktorej vychádzajú aj krúžky ako napríklad: Poľovnícky krúžok poskytujúci možnosť poľovať, Kynologický klub pre nadšencom psíkov a to nielen poľovníckych, Trubačský krúžok s hrou na tradičné poľovnícke hudobné nástroje, Vábničiarsky krúžok s možnosťou naučiť sa vábiť zver a komunikovať s ňou, Sokoliarsky krúžok s teoretickou i praktickou výučbou sokoliarstva a v neposlednom rade Krúžok športovej lukostreľby disponujúc vlastnými lukmi. Naši študenti v krúžkovej činnosti dosahujú významné úspechy nielen na domácej pôde, ale taktiež na medzinárodnej úrovni. V ďalšej časti brožúry sa dočítate o konkrétnej náplni jednotlivých krúžkov, o ich vynikajúcich úspechoch, ktoré vytvárajú dobré meno lesníckej fakulty.

Veríme, že sa popri svojom štúdiu rozhodnete pre využitie tejto perfektnej príležitosti, ako odomknúť svoj nevyužitý potenciál a stanete sa členom niektorého zo spomenutých krúžkov.

Vaši predsedovia krúžkov pri Lesníckej fakulte

PARTNERI