parallax background

Deň Sv. Huberta 2022

70. výročie Technickej univerzity vo Zvolene
1 decembra, 2022
Študentský vedecký večer
10 apríla, 2023

15. november 2022 bol pre členov IFSA Slovakia, ale aj pre študentov a zamestnancov LF TUZVO malým-veľkým sviatkom. Po týždňoch príprav sa v to utorkové popoludnie prvýkrát po 3 rokoch slávnostnými fanfárami začali oslavy na počesť sv. Huberta.  

Sv. Hubert bol podľa legendy mladým šľachticom, ktorý viedol búrlivý život, bol vášnivým poľovníkom, avšak nevážil si dary prírody, ktoré mu ponúkala v podobe lesnej zveri. Svoj postoj k životu, prírode, samotnému lovu zmenil, keď sa mu počas poľovačky zjavil Boh v podobe kríža medzi parožím jelena, ktorého chcel Hubert uloviť. Od tej doby Hubert zasvätil svoj život Bohu, žil skromne, s úctou ku všetkému živému i neživému. Do dnešného dňa je považovaný za patróna poľovníkov, tiež sa stal symbolom etického lovu.  

Deň sv. Huberta je oslavou skromnosti, vďačnosti, úcty a pokory voči všetkému, čo nám príroda poskytuje. Aj my sme symbolicky kráčali v stopách sv. Huberta – mestom Zvolen prešiel slávnostný sprievod až do zámockej kaplnky, kde sa konala svätohubertovská omša. Komornú atmosféru zámockej kaplnky dotváral zvuk lesníc, omše sa okrem študentov zúčastnili aj pedagógovia, či obyvatelia mesta. Úspešní lovci v rámci obradu priniesli do svätostánku obetné dary v podobe ulovenej zveri, chleba a vína.  

Po skončení omše sa program presunul do priestorov Kongresového centra, kde od rána prebiehala súťaž vo varení gulášu. Zapojilo sa 22 tímov – okrem študentov sa zapojijli aj pedagógovia z jednotlivých katedier, zastúpenie mal aj tím pracovníčok z kancelárie dekana, ktorý nakoniec obsadil prvé miesto.  

Pred samotným vyhodnotením súťaže sme úspešne odpremiérovali  „Lesnícke divadlo“ o tom, ako si Mária Terézia overovala prednosti a schopnosti slovenských lesníkov. Za búrlivého potlesku nadšeného obecenstva sme tak znovu obnovili tradíciu divadla na LF.  

Neodmysliteľnou súčasťou Dňa sv. Huberta je aj testovanie vedomostí budúcich mladých profesionálov v lesníctve – tak tomu bolo aj tento rok – tesne pred polnocou sme spoznali Naj horára a horárku, ktorým bolo venované tanečné kolo.  

Večerom nás sprevádzala živá ľudová hudba v podaní LH Beťare, ktorí bavili účastníkov podujatia až do skorých ranných hodín. Atmosféra bola skvelá, odmenou nám bola pozitívna spätná väzba od študentov aj pedagógov, ktorí prostredníctvom tejto akcie majú možnosť priblížiť sa jeden druhému a spoznať sa medzi sebou aj z inej stránky, ako len z prednáškových miestností.

Chceme sa poďakovať:

Technickej univerzite vo Zvolene za bezodplatné poskytnutie priestorov Kongresového centra a zapožičanie vybavenia a poskytnutie sponzorských darov do súťaží,

Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene za pomoc pri príprave podujatia a sponzorské dary do súťaží,

Spoločnostiam IBO, IBO poľovník a TETRAO za sponzorské dary do súťaží,

Slovenskej národnej galérii za bezodplatné zapožičanie priestorov Kaplnky sv. Štefana Uhorského,

našim kolegom zo študentských klubov Sokoliarskeho, Trubačského, Poľovníckeho a Kinologického klubu, za participáciu pri príprave a realizovaní podujatia.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou tvrdou prácou prispeli k tomu, že sme po tak dlhej dobe mohli opäť priniesť tradície späť k životu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník!  

Comments are closed.