Predseda: Bc. Michal Mendel

Vábničiarsky krúžok pri Lesníckej fakulte bol založený dňa 23. septembra 2014 Jánom Šimurdom, študentom lesníctva. Dovtedy sa výučbe vábeniu zveri nikto na Lesníckej fakulte nevenoval. Venujeme sa výučbe praktického vábenia rôznej zveri. Okrem praktického vábenia spoločne trénujeme aj na súťaže. Dňa 23. 02. 2015 sme usporiadali Celoslovenskú akademickú súťaž vo vábení zveri na Technickej univerzite vo Zvolene. Pozvanie prijali študenti SOŠL J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku. Dňa 23. 02. 2016 sme sa zúčastnili na 2. ročníku tejto súťaže, ktorá sa konala v sídle SOŠL v Liptovskom Hrádku. 19. 03. 2016 sme spolupracovali pri organizácii VII. ročníka medzinárodnej akademickej súťaže v trúbení a vábení zveri, na ktorej sme sa aj zúčastnili a získali pár krásnych ocenení. Na konci tejto súťaže bol Bc. Peter Villín menovaný za nového predsedu krúžku. Okrem spomínaných akademických súťaží nás naši členovia reprezentujú na rôznych regionálnych súťažiach, ale aj na majstrovstvách Slovenska či Európy. Počas existencie vábničiarskeho krúžku získal titul majstra Slovenska vo vábení jelenej zveri, na majstrovstvách Slovenska počas dní sv. Huberta 2015 v Antole, Ing. Daniel Demeter. O rok neskôr získal titul majstra Slovenska vo vábení ostatnej zveri, na rovnakej súťaži, Michal Mendel. Okrem súťaží nás naši členovia reprezentujú v rôznych ukážkach a prednáškach o vábení. Vždy máme na pamäti, že vábenie zveri je vyššou školou poľovníctva. Dôkladne trénujeme a zdokonaľujeme sa, aby sme mohli šíriť dobré meno poľovníctva ako aj šíriť poľovnícke zvyky a tradície medzi širokú nepoľovnícku verejnosť.

 • Marec 2016

  Spolupracovali sme pri organizácii VII. ročníka medzinárodnej akademickej súťaže v trúbení a vábení zveri, na ktorej sme sa aj zúčastnili a získali pár krásnych ocenení. Na konci tejto súťaže bol Bc. Peter Villín menovaný za nového predsedu krúžku
 • 2016

  Titul majstra Slovenska vo vábení ostatnej zveri získal Michal Mendel na majstrovstvách Slovenska počas dní sv. Huberta v Antole.
 • Február 2016

  Zúčastnili sme sa na 2. ročníku akademickej súťaži vo vábení zveri, ktorá sa konala v sídle SOŠL v Liptovskom Hrádku.
 • 2015

  Titul majstra Slovenska vo vábení jelenej zveri získal Ing. Daniel Demeter na majstrovstvách Slovenska počas dní sv. Huberta v Antole.
 • Február 2015

  Usporiadanie Celoslovenskej akademickej súťaži vo vábení zveri na Technickej univerzite vo Zvolene.
 • 2014

  Založenie krúžku Jánom Šimurdom, študentom lesníctva.

Neexistuje žiadna galéria zodpovedajúca vašemu id alebo bola vymazaná

Patrik Pavla