október 20, 2017

Údržba školskej včelnice

V stredu 18.10.2017 sme sa stretli v medzikrúžkovom zložení Daniel Čurila, Michal Filípek, Jakub Chvála a Michal Gabriš, aby sme skultúrnili priestory školskej včelnice. Zdarne sme pokosili a […]
jún 1, 2017

Príprava materiálu na výrobu úľov a údržba školskej včelnice

Napriek daždivému počasiu sa nám podarilo v priestoroch VDL zabezpečiť porez guľatiny a následné uloženie dosiek. Jedľové dosky budú po opracovaní použité na výrobu nových úľov. Za poskytnutie […]

Predseda: Jozef Mihálik
Podpredseda: Ondrej Šurkovský
Pokladník: Michal Filípek

Včelársky krúžok je v súčasnosti najmladším krúžkom pôsobiacim pod hlavičkou Lesníckej fakulty. S myšlienkou na založenie krúžku prišiel súčasný predseda Ondrej Šrurkovský. Ondrej ako vášnivý včelár, ktorý bol po nástupe na doktorandské štúdium nútený zrieknuť sa svojich včiel na ďalekom východe, sa rozhodol podeliť so svojimi skúsenosťami s ďalšími študentami LF a založiť včelársky krúžok. Stretli sa teda spolu s Michalom Filípkom a začali sa pohrávať s myšlienkou, ako zariadiť všetko potrebné pre to, aby mohol včelársky krúžok vzniknúť. A tak slovo dalo slovo a šlo sa od dverí k dverám zháňať potrebné povolenia, odobrenia, rady a vôbec všetko, čo je pre úspešné fungovanie krúžku potrebné.
Za deň vzniku krúžku môžeme považovať 13. marec 2017, kedy sa stretli všetci záujemcovia, podpísali sa pod stanovy včelárskeho krúžku a zvolili si predsedníctvo. Krúžok zatiaľ nedisponuje vlastnými včelstvami a aktivity krúžku sa doteraz zameriavajú na prípravné práce ako napríklad na prípravu materiálu na výrobu úľov a starostlivosť o už zriadenú školskú včelnicu v Arboréte Borová hora, ktorej súčasťou bude aj včelnica pre potreby včelárskeho krúžku.

  • Máj 2017

    Budovanie včelnice v Arboréte Borová Hora vo Zvolene
  • Marec 2017

    Založenie včelárskeho krúžku
  • Marec 2018

    Výroba úľov pre krúžok

Kontaktuj nás