27 decembra, 2021

Nábor včelárskeho krúžku LF

1.12.2021 sa uskutočnil nábor do včelárskeho krúžku a zároveň členská schôdza, kde bol zvolený nový výbor v zložení: predseda: Daniel Klešč, podpredseda: Jakub Rybovič a pokladník: […]
4 októbra, 2021

Výstup na Pustý hrad

V pondelok 4.10.2021 sa po krátkej ročnej prestávke uskutočnila akcia pre prváčky a prvákov s názvom Výstup na Pustý hrad, s prívlastkom TOUR 2021. Cieľom tejto […]
19 októbra, 2018

Príprava na zimu

Síce je len október, no zima sa blíži. Včely pomaly prestávajú lietať a pripravujú sa na zimu. Pre nás včelárov je to čas na prípravu včelnice […]
3 septembra, 2018

Z letných prác

Leto v našom Včelárskom krúžku sa nieslo v znamení rozvoja včiel. Keďže včelstvá – odložence sme založili len tento rok, neboli v dostatočnej sile aby priniesli […]
7 júna, 2018

Rozširujeme

Jeden úľ či jedno včelstvo je pre včelára málo. Príde zlá zima a na včelnici ostane pusto. Preto sme poprosili Ing. Šuleka o pomoc a ten […]
14 mája, 2018

Prvé včelstvo

V piatok 11.5.2018 sa nám podarilo založiť prvé včelstvo. No nie je posledné. Úprimná vďaka patrí Ing. Šulekovi za pomoc pri tvorbe tohto odloženca, Školskému lesnému […]
13 apríla, 2018

Príprava včelnice na sezónu

Dnes (13.4.2018) sme s novým predsedom Jozefom Mihálikom pripravili včelnicu na novú včelársku sezónu. Vyhrabali sme staré lístie z jesene a pred úle sme natiahli geotextíliu, […]
7 marca, 2018

Stavba úľov

Výroba úľov Včela ako živý organizmus sa nezaobíde bez úkrytu tak ako sa ani praktické včelárenie sa nezaobíde bez pomôcok. Ako sme avizovali už v predchádzajúcom […]
20 októbra, 2017

Údržba školskej včelnice

V stredu 18.10.2017 sme sa stretli v medzikrúžkovom zložení Daniel Čurila, Michal Filípek, Jakub Chvála a Michal Gabriš, aby sme skultúrnili priestory školskej včelnice. Zdarne sme pokosili a […]
1 júna, 2017

Príprava materiálu na výrobu úľov a údržba školskej včelnice

Napriek daždivému počasiu sa nám podarilo v priestoroch VDL zabezpečiť porez guľatiny a následné uloženie dosiek. Jedľové dosky budú po opracovaní použité na výrobu nových úľov. Za poskytnutie […]

Predseda: Jozef Mihálik
Podpredseda: Martin Danilák
Pokladník: Erik Wéber

Včelársky krúžok je v súčasnosti najmladším krúžkom pôsobiacim pod hlavičkou Lesníckej fakulty. S myšlienkou na založenie krúžku prišiel súčasný predseda Ondrej Šrurkovský. Ondrej ako vášnivý včelár, ktorý bol po nástupe na doktorandské štúdium nútený zrieknuť sa svojich včiel na ďalekom východe, sa rozhodol podeliť so svojimi skúsenosťami s ďalšími študentami LF a založiť včelársky krúžok. Stretli sa teda spolu s Michalom Filípkom a začali sa pohrávať s myšlienkou, ako zariadiť všetko potrebné pre to, aby mohol včelársky krúžok vzniknúť. A tak slovo dalo slovo a šlo sa od dverí k dverám zháňať potrebné povolenia, odobrenia, rady a vôbec všetko, čo je pre úspešné fungovanie krúžku potrebné.
Za deň vzniku krúžku môžeme považovať 13. marec 2017, kedy sa stretli všetci záujemcovia, podpísali sa pod stanovy včelárskeho krúžku a zvolili si predsedníctvo. Krúžok zatiaľ nedisponuje vlastnými včelstvami a aktivity krúžku sa doteraz zameriavajú na prípravné práce ako napríklad na prípravu materiálu na výrobu úľov a starostlivosť o už zriadenú školskú včelnicu v Arboréte Borová hora, ktorej súčasťou bude aj včelnica pre potreby včelárskeho krúžku.

 • Marec 2017

  Založenie včelárskeho krúžku
 • Máj 2017

  Budovanie včelnice v Arboréte Borová Hora vo Zvolene
 • Marec 2018

  Výroba úľov pre krúžok
 • Apríl 2018

  Príprava včelnice na sezónu
 • Máj 2018

  Prvé včelstvo
 • Jún 2018

  Druhé včelstvo
 • August 2018

  Slnečné tavidlo uvedené do prevádzky
 • Október 2018

  Príprava včelnice na zimu

Neexistuje žiadna galéria zodpovedajúca vašemu id alebo bola vymazaná

Kontaktuj nás