parallax background

Zarybňovanie lieňom Kováčovský rybník

26 októbra, 2021
Výstup na Pustý hrad
4 októbra, 2021
Univerzitné stretnutie sokoliarov s medzinárodnou účasťou (30.11.2019)
1 decembra, 2021

Dňa 4.10. sa na Kováčovskom rybníku uskutočnilo jesenné zarybňovanie lieňom sliznatým. Ryby o dĺžke približne 40cm, ktoré sú vhodné na ďalšie trenie do budúcna a zachovanie tohto druhu ryby na rybníku a pre potešenie z rybačky pre nás aj iných ľudí, ktorí vykonávajú rybárske právo na rybníku. Ryby dopravili ku rybníku v špeciálnych nádobách na to určených a napúšťali sa do rybníka, čo najbezpečnejšie aby neutrpeli žiadnu traumu. V najbližšej dobe sa plánuje zarybňovať aj kaprom obecným. O zarybňovaní nás informoval doc. Lešo, ktorý sa aj sám zúčastnil spolu s ostatnými členmi. Za pomoc ďakujeme.

Petrov zdar

Comments are closed.