12 februára, 2024

Tretí ročník medzinárodného univerzitného stretnutia sokoliarov

Po úspešnom prvom aj druhom ročníku medzinárodného stretnutia sokoliarov, ktorí sú zároveň aj študentmi vysokých škôl, sa podarilo zorganizovať aj tretí ročník. Aj tento sa konal […]
12 februára, 2023

Deň Sv. Huberta 2022

15. november 2022 bol pre členov IFSA Slovakia, ale aj pre študentov a zamestnancov LF TUZVO malým-veľkým sviatkom. Po týždňoch príprav sa v to utorkové popoludnie prvýkrát po […]
1 decembra, 2022

70. výročie Technickej univerzity vo Zvolene

29. novembra 2022 je pre Technickú univerzitu významným pamätným dňom. V tento deň sme si pripomenuli: 260. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 215. výročia vysokoškolského lesníckeho štúdia […]
23 septembra, 2022

Edukácia a osveta Sokoliarstva

V tomto roku 2022 sme mali veľmi rušno a stále aj je veľký záujem o našu sokoliareň a hlavne o naše dravce. Mali sme veľa pekných […]
23 júna, 2022

Keď si krúžky pomáhajú prenášajú sa veľké veci

V sokoliarskom areály prebiehajú veľké zmeny a úpravy. Ktoré už boli plánované vyše roku, možno aj viac. Všetko však spomalila a až skoro zastavila korona. Samozrejme […]
24 marca, 2022

Študentský kvíz

Po týždňovej pauze si krúžky Lsníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene pripravili kvíz. Členovia krúžkov si pre účastníkov opäť po týždennej pauze pripravili za hrsť otázok. […]
10 marca, 2022

Študentský kvíz

Dňa 9. marca 2022 si Krúžky Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene, pripravili pre študentov prvý kvíz v novom roku. Tentokrát sme sa však mohli stretnúť […]
16 decembra, 2021

Činnosti sokoliarskeho krúžku

Sokoliarstvo ako také má v dnešnej dobe pomerne široké uplatnenie. Jednou z kľúčových úloh krúžku je prezentácia TUZVO a sokoliarstva prostredníctvom edukačnej a osvetovej činnosti. Edukačná činnosť je nasmerovaná aj […]
16 decembra, 2021

Sokoliarstvo bolo zapísané do svetového zoznamu UNESCO

Slovenskí sokoliari predložili spolu s ďalšími zo šiestich štátov návrh na zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Hlavným prínosom členstva v UNESCO je ochrana tradícií […]
7 decembra, 2021

Mikulášsky kvíz

Dňa 6. decembra 2021 sa cez MS Teams a program Kahoot! uskutočnil Mikulášsky kvíz na Lesníckej fakulte. Otázky pre účastníkov vymysleli členovia krúžkov Lesníckej fakulty Technickej […]

Predseda: Dominika Diechová

Sokoliarsky krúžok funguje počas oboch semestrov a zastrešuje sokoliarov nielen z univerzity, ale aj z okolia Zvolena. Hlavnou náplňou krúžku je teoretická a praktická výučba sokoliarstva vo forme prednášok a praktických cvičení v teréne v takom rozsahu, aby boli kandidáti schopní zložiť sokoliarske skúšky a následne aplikovať získané poznatky do praxe, t. j. nielen vo forme voľnočasovej aktivity, ale aj vykonávanie sokoliarskeho povolania. Náplňou krúžku je agregovať sokoliarov a sokoliarskych kandidátov z univerzity a okolia Zvolena, čo vedie k vzájomnej výmene teoretických a praktických zručností a vedomostí. Vyškolení kandidáti a sokoliari sa zúčastňujú na sokoliarskych lovoch na Slovensku a v zahraničí. Každoročne sa konajú Medzinárodné lovy v Diakovciach, Sečovciach a Poľnom Kesove. Sokoliareň pri TU taktiež koná sokoliarské lovy, ktorých sa môžu zúčastniť všetci členovia sokoliarskeho krúžku. Jednou z kľúčových úloh krúžku je prezentácia TUZVO a sokoliarstva prostredníctvom edukačnej a osvetovej činnosti. Edukačná činnosť sa vykonáva najmä v školách a škôlkach, kde pomocou letových ukážok oboznamujeme deti a mládež nielen s dravými vtákmi, sokoliarstvom, ale aj ekologickými vzťahmi v prírode. Každoročne sa náš sokoliarsky krúžok zúčastňuje Hubertovských slávností po celom Slovensku (napr. tohto roku v dedinke Gápel a vo Zvolene). Krúžok taktiež plní veľmi dôležitú funkciu pri zachraňovaní nielen dravých vtákov. Spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody, konkrétne s CHKO Poľana, ktorým následne podľa zákona zranené dravce odovzdávame. Pozývame taktiež v priebehu celého akademického roka študentov, ktorí majú záujem stať sa členmi sokoliarskeho krúžku do sokoliarne, ktorá sa nachádza pri parkovisku smerom z hlavnej budovy univerzity k internátu Bariny.

  • 4-9.12.2017

    4th Medzinárodný sokoliarsky festival

Neexistuje žiadna galéria zodpovedajúca vašemu id alebo bola vymazaná

Metod Gáll, Bc.