12 februára, 2023

Deň Sv. Huberta 2022

15. november 2022 bol pre členov IFSA Slovakia, ale aj pre študentov a zamestnancov LF TUZVO malým-veľkým sviatkom. Po týždňoch príprav sa v to utorkové popoludnie prvýkrát po […]
1 decembra, 2022

70. výročie Technickej univerzity vo Zvolene

29. novembra 2022 je pre Technickú univerzitu významným pamätným dňom. V tento deň sme si pripomenuli: 260. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 215. výročia vysokoškolského lesníckeho štúdia […]
23 septembra, 2022

Edukácia a osveta Sokoliarstva

V tomto roku 2022 sme mali veľmi rušno a stále aj je veľký záujem o našu sokoliareň a hlavne o naše dravce. Mali sme veľa pekných […]
23 júna, 2022

Keď si krúžky pomáhajú prenášajú sa veľké veci

V sokoliarskom areály prebiehajú veľké zmeny a úpravy. Ktoré už boli plánované vyše roku, možno aj viac. Všetko však spomalila a až skoro zastavila korona. Samozrejme […]
24 marca, 2022

Študentský kvíz

Po týždňovej pauze si krúžky Lsníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene pripravili kvíz. Členovia krúžkov si pre účastníkov opäť po týždennej pauze pripravili za hrsť otázok. […]
10 marca, 2022

Študentský kvíz

Dňa 9. marca 2022 si Krúžky Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene, pripravili pre študentov prvý kvíz v novom roku. Tentokrát sme sa však mohli stretnúť […]
16 decembra, 2021

Činnosti sokoliarskeho krúžku

Sokoliarstvo ako také má v dnešnej dobe pomerne široké uplatnenie. Jednou z kľúčových úloh krúžku je prezentácia TUZVO a sokoliarstva prostredníctvom edukačnej a osvetovej činnosti. Edukačná činnosť je nasmerovaná aj […]
16 decembra, 2021

Sokoliarstvo bolo zapísané do svetového zoznamu UNESCO

Slovenskí sokoliari predložili spolu s ďalšími zo šiestich štátov návrh na zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Hlavným prínosom členstva v UNESCO je ochrana tradícií […]
7 decembra, 2021

Mikulášsky kvíz

Dňa 6. decembra 2021 sa cez MS Teams a program Kahoot! uskutočnil Mikulášsky kvíz na Lesníckej fakulte. Otázky pre účastníkov vymysleli členovia krúžkov Lesníckej fakulty Technickej […]
1 decembra, 2021

Univerzitné stretnutie sokoliarov s medzinárodnou účasťou (30.11.2019)

Sokoliarske stredisko pri Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, usporiadalo dňa 30.11. 2019 už devätnáste strediskové stretnutie, ktoré sme nazvali Medzinárodným Univerzitným stretnutím sokoliarov, absolventov TUZVO […]

Predseda: Dominika Diechová

Sokoliarsky krúžok funguje počas oboch semestrov a zastrešuje sokoliarov nielen z univerzity, ale aj z okolia Zvolena. Hlavnou náplňou krúžku je teoretická a praktická výučba sokoliarstva vo forme prednášok a praktických cvičení v teréne v takom rozsahu, aby boli kandidáti schopní zložiť sokoliarske skúšky a následne aplikovať získané poznatky do praxe, t. j. nielen vo forme voľnočasovej aktivity, ale aj vykonávanie sokoliarskeho povolania. Náplňou krúžku je agregovať sokoliarov a sokoliarskych kandidátov z univerzity a okolia Zvolena, čo vedie k vzájomnej výmene teoretických a praktických zručností a vedomostí. Vyškolení kandidáti a sokoliari sa zúčastňujú na sokoliarskych lovoch na Slovensku a v zahraničí. Každoročne sa konajú Medzinárodné lovy v Diakovciach, Sečovciach a Poľnom Kesove. Sokoliareň pri TU taktiež koná sokoliarské lovy, ktorých sa môžu zúčastniť všetci členovia sokoliarskeho krúžku. Jednou z kľúčových úloh krúžku je prezentácia TUZVO a sokoliarstva prostredníctvom edukačnej a osvetovej činnosti. Edukačná činnosť sa vykonáva najmä v školách a škôlkach, kde pomocou letových ukážok oboznamujeme deti a mládež nielen s dravými vtákmi, sokoliarstvom, ale aj ekologickými vzťahmi v prírode. Každoročne sa náš sokoliarsky krúžok zúčastňuje Hubertovských slávností po celom Slovensku (napr. tohto roku v dedinke Gápel a vo Zvolene). Krúžok taktiež plní veľmi dôležitú funkciu pri zachraňovaní nielen dravých vtákov. Spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody, konkrétne s CHKO Poľana, ktorým následne podľa zákona zranené dravce odovzdávame. Pozývame taktiež v priebehu celého akademického roka študentov, ktorí majú záujem stať sa členmi sokoliarskeho krúžku do sokoliarne, ktorá sa nachádza pri parkovisku smerom z hlavnej budovy univerzity k internátu Bariny.

  • 4-9.12.2017

    4th Medzinárodný sokoliarsky festival

Neexistuje žiadna galéria zodpovedajúca vašemu id alebo bola vymazaná

Dominika Diechová