február 13, 2018

Medzinárodný sokoliarsky festival 2017

Dňa 3.12.2017 sme odlietali z Budapešti do Spojených arabských emirátov. V ten deň nás ubytovali v jednom luxusnom hoteli v meste Al Ain. Strávili sme tu 3 dni. Každý z nás […]
november 14, 2017

Výstavba voliér v priestoroch Sokoliarského strediska TUZVO

  Začiatok akademického roka 2017/2018 je spätý nielen s náborom nových členov krúžku, no predovšetkým aj s výstavbou a modernizáciou voliér pre naše dravce. Členovia krúžku v spolupráci so študentmi […]
máj 31, 2017

Osveta sokoliarstva aj pre domácich Zvolenčanov

  Sokoliarský krúžok pri TU vo Zvolene opäť začína svoju osvetovú činnosť aj pre rôznych návštevníkov mesta Zvolen ale aj pre domácich. Dňa 18.5. k nám do […]

Predseda: Bc. Matúš Pivovar

Sokoliarsky krúžok funguje počas oboch semestrov a zastrešuje sokoliarov nielen z univerzity, ale aj z okolia Zvolena. Hlavnou náplňou krúžku je teoretická a praktická výučba sokoliarstva vo forme prednášok a praktických cvičení v teréne v takom rozsahu, aby boli kandidáti schopní zložiť sokoliarske skúšky a následne aplikovať získané poznatky do praxe, t. j. nielen vo forme voľnočasovej aktivity, ale aj vykonávanie sokoliarskeho povolania. Náplňou krúžku je agregovať sokoliarov a sokoliarskych kandidátov z univerzity a okolia Zvolena, čo vedie k vzájomnej výmene teoretických a praktických zručností a vedomostí. Vyškolení kandidáti a sokoliari sa zúčastňujú na sokoliarskych lovoch na Slovensku a v zahraničí. Každoročne sa konajú Medzinárodné lovy v Diakovciach, Sečovciach a Poľnom Kesove. Sokoliareň pri TU taktiež koná sokoliarské lovy, ktorých sa môžu zúčastniť všetci členovia sokoliarskeho krúžku. Jednou z kľúčových úloh krúžku je prezentácia TUZVO a sokoliarstva prostredníctvom edukačnej a osvetovej činnosti. Edukačná činnosť sa vykonáva najmä v školách a škôlkach, kde pomocou letových ukážok oboznamujeme deti a mládež nielen s dravými vtákmi, sokoliarstvom, ale aj ekologickými vzťahmi v prírode. Každoročne sa náš sokoliarsky krúžok zúčastňuje Hubertovských slávností po celom Slovensku (napr. tohto roku v dedinke Gápel a vo Zvolene). Krúžok taktiež plní veľmi dôležitú funkciu pri zachraňovaní nielen dravých vtákov. Spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody, konkrétne s CHKO Poľana, ktorým následne podľa zákona zranené dravce odovzdávame. Pozývame taktiež v priebehu celého akademického roka študentov, ktorí majú záujem stať sa členmi sokoliarskeho krúžku do sokoliarne, ktorá sa nachádza pri parkovisku smerom z hlavnej budovy univerzity k internátu Bariny.

  • 4-9.12.2017

    4th Medzinárodný sokoliarsky festival

Bc. Matúš Pivovar