4 októbra, 2021

Výstup na Pustý hrad

V pondelok 4.10.2021 sa po krátkej ročnej prestávke uskutočnila akcia pre prváčky a prvákov s názvom Výstup na Pustý hrad, s prívlastkom TOUR 2021. Cieľom tejto […]
13 februára, 2018

Medzinárodný sokoliarsky festival 2017

Dňa 3.12.2017 sme odlietali z Budapešti do Spojených arabských emirátov. V ten deň nás ubytovali v jednom luxusnom hoteli v meste Al Ain. Strávili sme tu 3 dni. Každý z nás […]
14 novembra, 2017

Výstavba voliér v priestoroch Sokoliarského strediska TUZVO

  Začiatok akademického roka 2017/2018 je spätý nielen s náborom nových členov krúžku, no predovšetkým aj s výstavbou a modernizáciou voliér pre naše dravce. Členovia krúžku v spolupráci so študentmi […]
31 mája, 2017

Osveta sokoliarstva aj pre domácich Zvolenčanov

  Sokoliarský krúžok pri TU vo Zvolene opäť začína svoju osvetovú činnosť aj pre rôznych návštevníkov mesta Zvolen ale aj pre domácich. Dňa 18.5. k nám do […]

Predseda: Bc. Matúš Pivovar

Sokoliarsky krúžok funguje počas oboch semestrov a zastrešuje sokoliarov nielen z univerzity, ale aj z okolia Zvolena. Hlavnou náplňou krúžku je teoretická a praktická výučba sokoliarstva vo forme prednášok a praktických cvičení v teréne v takom rozsahu, aby boli kandidáti schopní zložiť sokoliarske skúšky a následne aplikovať získané poznatky do praxe, t. j. nielen vo forme voľnočasovej aktivity, ale aj vykonávanie sokoliarskeho povolania. Náplňou krúžku je agregovať sokoliarov a sokoliarskych kandidátov z univerzity a okolia Zvolena, čo vedie k vzájomnej výmene teoretických a praktických zručností a vedomostí. Vyškolení kandidáti a sokoliari sa zúčastňujú na sokoliarskych lovoch na Slovensku a v zahraničí. Každoročne sa konajú Medzinárodné lovy v Diakovciach, Sečovciach a Poľnom Kesove. Sokoliareň pri TU taktiež koná sokoliarské lovy, ktorých sa môžu zúčastniť všetci členovia sokoliarskeho krúžku. Jednou z kľúčových úloh krúžku je prezentácia TUZVO a sokoliarstva prostredníctvom edukačnej a osvetovej činnosti. Edukačná činnosť sa vykonáva najmä v školách a škôlkach, kde pomocou letových ukážok oboznamujeme deti a mládež nielen s dravými vtákmi, sokoliarstvom, ale aj ekologickými vzťahmi v prírode. Každoročne sa náš sokoliarsky krúžok zúčastňuje Hubertovských slávností po celom Slovensku (napr. tohto roku v dedinke Gápel a vo Zvolene). Krúžok taktiež plní veľmi dôležitú funkciu pri zachraňovaní nielen dravých vtákov. Spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody, konkrétne s CHKO Poľana, ktorým následne podľa zákona zranené dravce odovzdávame. Pozývame taktiež v priebehu celého akademického roka študentov, ktorí majú záujem stať sa členmi sokoliarskeho krúžku do sokoliarne, ktorá sa nachádza pri parkovisku smerom z hlavnej budovy univerzity k internátu Bariny.

  • 4-9.12.2017

    4th Medzinárodný sokoliarsky festival

Bc. Matúš Pivovar