parallax background

Študentský kvíz

Prerábky a zveľaďovanie kotercov
3 marca, 2022
Študentský kvíz
24 marca, 2022

Dňa 9. marca 2022 si Krúžky Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene, pripravili pre študentov prvý kvíz v novom roku. Tentokrát sme sa však mohli stretnúť už prezenčnou formou v prednáškovej miestnosti.

Zúčastnilo sa viac ako 50 študentov z čoho sme boli milo prekvapení. A máte naše veľké ďakujeme.

Tentokrát sa však súťažilo nie ako jednotlivci, ale ako 3 členné tímy.

Otázky si opäť pripravili študentské spolky ktoré spájajú študentov nie len na Lesníckej fakulte ale aj ďalších fakúlt Technickej univerzity vo Zvolene.

V tomto kvíze sa odmeňovali len tí najlepší, (teda s najväčším počtom bodov)a víťazný tím od Lesníckej fakulty získal vecné ceny.

Víťaznému tímu v zložení Anna Petrová, Bc. Erik Nedas, Ing. Daniel Čurila blahoželáme. Ostatným účastníkom ďakujeme a prajeme veľa zdaru v ďalších kvízoch na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.

S pozdravom

Tím krúžkov na Lesníckej fakulte

TU vo Zvolene

Comments are closed.