Keď si krúžky pomáhajú prenášajú sa veľké veci

23 júna, 2022
SERM 2022 Sardínia
30 mája, 2022
Edukácia a osveta Sokoliarstva
23 septembra, 2022

V sokoliarskom areály prebiehajú veľké zmeny a úpravy. Ktoré už boli plánované vyše roku, možno aj viac. Všetko však spomalila a až skoro zastavila korona.

Samozrejme činnosť krúžku prebiehala aj počas obmedzení, keďže sa staráme o živé stvorenia, ktoré si vyžadujú dennú starostlivosť. Tohto roku, keď obmedzenia skončili začali sa v sokoliarni diať veľké veci na zveľadenie areálu. A hlavne na zvýšenie komfortu pre dravce. Keďže ich máme celoročne v areály aj oni potrebujú mať úkryt či už pred slnkom, dažďom alebo snehom.
Dúfame, že prerábanie areálu dopadne tak, ako bolo naplánované a bude to tam o čosi lepšie pre naše dravce a aj pre širokú verejnosť, ktorá ma čoraz väčší záujem o naše dravce, podmienky v akých žijú a areál, v ktorom sú.

Chcem sa v mene celého krúžku poďakovať osobám, ktorým vďačíme za pomoc a ochotu. Nič z toho by sa nestalo nebyť pána kvestora doc. Ing. Josef Drábek, CSc., ktorý nám všetko zastrešil. Taktiež bez pracovníkov z Lieskovca a údržbárov zo školy, ktorí nám zabezpečili všetok materiál a pracovné pomôcky. Ďalej sa chcem poďakovať členom IFSA krúžku Jakubovi Bočkovi, Jakubovi Richnavskému, Františkovi Pavúkovi, Gabrielovi Kislanovi, Milanovi Mozolovi, Janovi Blahovcovi a ďalším, ktorí boli ochotní a prišli nám pomôcť a priložiť ruku k dielu s premiestneným voliéry do areálu.

Všetko dopadlo tak, ako malo a voliéru už obýva samica jastraba. Dúfame, že v budúcej chovnej sezóne tam bude pár, ktorému sa podarí aj odchovať mladé.

Sokoliarstvu ZRAD!

Comments are closed.