FORESTRY VERSATILITY 2023
30 apríla, 2023
Stavanie mája 2024
15 mája, 2024

Po úspešnom prvom aj druhom ročníku medzinárodného stretnutia sokoliarov, ktorí sú zároveň aj študentmi vysokých škôl, sa podarilo zorganizovať aj tretí ročník. Aj tento sa konal vo Zvolene na Technickej univerzite.

Cieľom stretnutia je, aby sa začínajúci sokoliari niečo naučili, ale  najmä navzájom spoznali a nadviazali nové kontakty a kamarátstva. Motiváciou je myšlienka, spájať mladých sokoliarov z rôznych krajín a podporiť ich v láske k tomuto umeniu.

Na Slovensku aktívne  fungujú sokoliarne na troch univerzitách. Okrem tej Zvolenskej aj na  Poľnohospodárskej univerzite v Nitre a tiež na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde študuje veľa zahraničných študentov. Ako už tradične pozvanie prijali aj študenti z Mendelovej a Masarikovej univerzity z Brna. Celkovo 5 univerzít a takmer šesťdesiat študentov z Francúzska, Belgicka, Nórska, Malty, Českej Republiky a samozrejme zo Slovenska. Tento krát žiaľ neprišli žiadny študenti z Poľska, keďže sa im termín prekrýval s inou akciou.

Aby stretnutie malo najmä edukatívny charakter a stúpajúcu kvalitu, organizátori urobili oproti minulým ročníkom viaceré zmeny. Prvou bolo, že na piatok poobede zorganizovali niekoľko prednášok. Prvý workshop viedol Jozef Tomík a zameraný bol na legislatívu a dokumentáciu potrebnú k legálnej držbe dravcov, ako chránených živočíchov. Druhú mal MVDr. Ladislav Molnar PhD. témou bol welfare, ochorenia a poranenia súvisiace s držbou dravých vtákov v zajatí. Nasledovala  MVDr. Lucie Krupášová s témou parazity u dravcov a ich liečba. Poslednú prednášku zameranú na odchov dravcov mal Ing. Daniel Haraba.

Lovecká časť sa začala rovnako ako minule slávnostným nástupom na nádvorí vodného hradu v obci Hronsek. Po odtrúbení trubačov, tiež z radov študentov TUZVO prebiehal moderovaný lov. Prvý pohon v poľovnom združení PZ Vlkanová a druhý PZ Sliač, ktoré majú na takúto akciu ideálny terén. Sú v nich dlhé pásy kríkov a odvodňovacie kanály zarastené trstinou a šachorom. Popri nich z oboch strán voľný terén, aby bol celý útok dravca dobre viditeľný. Aj teraz boli študentom po celý čas lovu k dispozícii dvaja oficiálny školitelia Slovenského klubu sokoliarov pri SPK. Tí im asistovali pri love a podľa potreby s nimi mohli studenti konzultovať vzniknuté situácie. Rozdiel bol ale v tom, že oproti minulým ročníkom poskytli svoje lovecké dravce študentom. Takže si mohli lov vyskúšať aj tí, ktorý vlastného dravca nemajú. Viacerí to aj využili a študentke veterinárneho lekárstva Axelle Thirion z Francúzska sa podarilo chytiť svoj prvý úlovok so sokoliarskym dravcom v živote, sliepku bažanta.

Záver loveckej časti stretnutia patril poslednej úcte ulovenej zvery. Úlovkov bolo tento rok na výrade menej, ako po iné roky. Jednak samotný lov dosť komplikoval silný nárazový vietor a aj zvery bolo v revíry menej, ako v minulosti. Ale nevadilo to. Genius loci historického vodného hradu a ohne výradu sa postarali magickú atmosféru.

Po slávnostnom ukončení sme sa presunuli na spoločnú večeru a posledný pohon.  Priateľská atmosféra podporená dňom stráveným na čerstvom vzduchu sa dala naozaj cítiť aj keď sme si všetci sadli k  spoločnému stolu. Nasledoval tradičný súd a na úplný záver podľa našich tradícií aj vyhlásenie kráľa lovu. Oceneným, teda „kráľom lovu“ sa stala študentka TUZVo  Dominika Diechová loviaca s ročným samcom jastraba lesného.

Na záver by som chcel poďakovať Vedeniu Technickej Univerzity vo Zvolene za  poskytnutie prednáškovej miestnosti, autobusu na presun do a z revíru a tiež ubytovania pre účastníkov. Slovenského klubu sokoliarov pri SPK za finančnú podporu. Poľovným združeniam Sliač a Vlkanová za poskytnutie revíru. Majiteľovi vodného hradu v Hronseku za umožnenie urobiť v jeho priestoroch nástup a výrad.  Starostovi obce Hronsek, Miroslavovi Ostrihoňovi za pomoc s organizáciou. 

Sokoliarstvu zdar!

                                                                                                       RNDr. Michal Kozák

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *