parallax background

Činnosti sokoliarskeho krúžku

16 decembra, 2021
Sokoliarstvo bolo zapísané do svetového zoznamu UNESCO
16 decembra, 2021
Nábor včelárskeho krúžku LF
27 decembra, 2021

Sokoliarstvo ako také má v dnešnej dobe pomerne široké uplatnenie. Jednou z kľúčových úloh krúžku je prezentácia TUZVO a sokoliarstva prostredníctvom edukačnej a osvetovej činnosti. Edukačná činnosť je nasmerovaná aj na širokú verejnosť, vykonáva sa však najmä v školách a škôlkach, kde pomocou ukážok letu oboznamujeme deti a mládež nielen s dravými vtákmi, sokoliarstvom, ale aj s ekologickými vzťahmi v prírode.

Vlani sme boli porozprávať o operencoch v detských jasliach a súkromnej škôlke Happy Town na Sliači.

V roku 2021 na Deň detí sme s dravcami zavítali na základnú školu Narnia na Okružnej ulici v Banskej Bystrici. Počas letných prázdnin bol u nás v sokoliarni na exkurzii detský futbalový tábor.

V októbri tohto roku sme s dravcami navštívili Lesnú škôlku (MŠ Jána Cikkera) na Sliači. Deťom sme porozprávali, aké dravce v sokoliarni máme, odkiaľ pochádzajú, koľko rokov sa dožívajú, aké majú rozpätie krídel, ako sa treba o ne starať, čo lovia a taktiež sme trpezlivo odpovedali na všetky otázky detí. Najviac sa im páčili mená dravých vtákov a let sokola rároha, ktorý prelietal vo výške ponad paneláky.

Odvážne deti mali príležitosť držať dravce na ruke.

Comments are closed.