parallax background

Sokoliarstvo bolo zapísané do svetového zoznamu UNESCO

16 decembra, 2021
Mikulášsky kvíz
7 decembra, 2021
Činnosti sokoliarskeho krúžku
16 decembra, 2021

Slovenskí sokoliari predložili spolu s ďalšími zo šiestich štátov návrh na zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Hlavným prínosom členstva v UNESCO je ochrana tradícií a medzinárodná spolupráca v chove a výcviku dravcov, ktoré sa na území Slovenska tradujú už od čias Veľkej Moravy.

Sokoliarom zo Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore sa podarilo zavŕšiť 15 ročnú snahu. Dňa 14.12.2021, bolo sokoliarstvo zapísané na Svetový zoznam UNESCO

Sokoliarstvo, žijúce dedičstvo ľudstva sa tak pridá k siedmym doteraz zapísaným slovenským prvkom v UNESCO.

Do Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva SR bolo sokoliarstvo zapísané po 12-ročnej snahe a po piatich pokusoch dňa 24. 1. 2019 . Vlastníkom tohto certifikátu je Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore.

Slovenskí sokoliari lídrami vo vzdelávaní           

Slovensko je svetovým lídrom vo vzdelávaní mladých sokoliarov, ale aj kolískou moderného sokoliarstva. Máme tu jedinú základnú školu na svete s povinným vyučovacím predmetom sokoliarstvo. Je ňou ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Sokoliarstvo sa u nás vyučuje predovšetkým na stredných lesníckych školách v Prešove, Banskej Štiavnici či Liptovskom Hrádku, ale aj vysokých školách na TU vo Zvolene a Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na našej škole, teda Technickej univerzite, sa od roku 1990 začal praktizovať sokoliarsky krúžok a funguje tu už 31 rokov. Za ten čas sa tu odchovalo veľa špičkových sokoliarov.

V mene celého sokoliarskeho strediska pri TUZVE ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa o zápis zaslúžili.

Sokoliarstvu zdar!

Comments are closed.