parallax background

70. výročie Technickej univerzity vo Zvolene

Summer school 2022 Prague- „Let’s practise forestry!“
30 novembra, 2022
Deň Sv. Huberta 2022
12 februára, 2023

29. novembra 2022 je pre Technickú univerzitu významným pamätným dňom. V tento deň sme si pripomenuli:

  • 260. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku,
  • 215. výročia vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a
  • 70. výročia založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej Technickej univerzity vo Zvolene.

Akademickú slávnosť v AULE Technickej univerzity vo Zvolene, ktorú zvolal Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD, sa niesla v znamení spomienok na časy minulé, osláv súčasnosti a tiež výziev a plánov do budúcnosti – pre lepšiu, krajšiu, súdržnejšiu univerzitu.
Svojím dielom k oslavám tohto významného dňa prispeli aj členovia študentských organizácií pôsobiacich na TUZVO – IFSA Slovakia, Woodenworld, Poľovnícky, Kynologický, Sokoliarsky, Trubačský a Vábničiarsky krúžok – ktorí spoločne zorganizovali Megakvíz venovaný práve našej Alma Mater.

Súčasťou kvízu bolo tiež neformálne posedenie, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia univerzity, fakulty, tiež vzácni hostia a v neposlednom rade študenti Technickej univerzity vo Zvolene.


Posedenie svojím príhovorom otvoril rektor, ktorí privítal všetkých prítomných a hostí – predstaviteľov firmy IBO Poľovník, s ktorými študentské spolky práve pri príležitosti výročia univerzity zahájili spoluprácu. Táto bola spečatená slávnostným podpisom zmluvy. Študentské spolky venovali predstaviteľom univerzity, zástupcom jednotlivých fakúlt a tiež pozvaným hosťom vypálene plakety, ako poďakovanie za spoluprácu a pomoc pri ich činnosti a pripomienku tejto významnej udalosti.


Po kvíze program pokračoval vo voľnom duchu – o hudbu sa postaralo INRO, zábava bola skvelá a trvala do neskorých večerných hodín.


Ďakujeme všetkým členom organizačného tímu – vedúcim študentských spolkov, študentom a doktorandom – za svedomitú prácu a prípravu celého podujatia, taktiež ďakujeme vedeniu univerzity a jednotlivých fakúlt za aktívnu spoluprácu a záujem o rozvoj študentského života na našej univerzite.

Rovnako ďakujeme nášmu novému hlavnému sponzorovi IBO, s.r.o. a IBO Poľovník a tešíme sa na ďalšiu aktívnu spoluprácu s nimi.

Prikladáme pár fotografií z podujatia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *