parallax background

IFSS 2022: Chile – a country full of contrasts

28 októbra, 2022
Edukácia a osveta Sokoliarstva
23 septembra, 2022
Summer school 2022 Prague- „Let’s practise forestry!“
30 novembra, 2022

International Forestry Students Symposium, alebo IFSS, je najväčším stretnutím študentských lesníckych spolkov združených pod IFSA s medzinárodnou účasťou. Jeho jubilejný 50-ty ročník sa konal na prelome mesiacov august a september 2022 v Chile. Tohtoročné IFSS sa po prvýkrát konalo ako hybridná udalosť – okrem prezenčnej účasti bolo možné byť súčasťou diania aj v online priestore. IFSA Slovakia mala možnosť zúčastniť sa sympózia prezenčne – delegátmi reprezentujúcimi Slovensko boli Petra Gulašová a Ján Matúš Urbančík.

Chile nás zhodne ohúrilo svojou jedinečnosťou už pred tým, než sa naše lietadlo dotklo zeme v hlavnom meste krajiny, Santiagu. Pohľad na majestátne vrcholky hôr kúpajúce sa v rannom slnku človeka po niekoľkých hodinách strávených v lietadle doslova ochromí a okamžite sa do toho obrazu zamiluje.

Hoci je hlavné mesto celé obklopené Andami, tieto sa nám počas dní strávených v Santiagu v rámci prvej časti programu ukazovali pre smog len výnimočne. Prvá časť sympózia, ktoré nieslo názov Chile – country full of contrasts bolo zamerané na rôzne aspekty udržateľnosti a tiež na výzvy, ktorým v súčasnej dobe klimatickej krízy naša spoločnosť čelí. Počas štyroch dní nám boli na pôde Pontificia Universidad Católica de Chile a Universidad de Chile prostredníctvom panelových diskusií a workshopov predstavené iniciatívy miestneho obyvateľstva za udržanie prírodného bohatstva, ako aj rôzne pohľady na udržateľnosť v očiach celého spektra dotknutých skupín. Mali sme možnosť diskutovať tak so zástupcami lokálnych neziskových organizácií, akčných skupín, ako aj so zástupcami malých, stredných a veľkých podnikov.

Po ukončení konferencie v Santiagu sme sa presunuli do regiónu Valparaiso, kde nám v Parque La Reserva bola predstavená iniciatíva miestneho obyvateľstva za zachovanie zvyškov pôvodného lesa v oblasti silne ovplyvnenou neustále sa rozširujúcou urbanizáciou. Na príklade malých prírodných rezervácií sme mali možnosť dozvedieť sa viac o spôsobe managementu lesa, tiež o opatreniach vykonávaných pre zabránenie vzniku požiarov pri neustále sa predlžujúcom období sucha v regióne.

Z Valparaiso sme sa presunuli do regiónu Maule, kde sme navštívili skusné plochy Universidad de Chile, ,kde je skúmané správanie introdukovanej Pinus radiata voči pôvodným druhom drevín a tiež spôsoby ochrany porastov pred škodlivými činiteľmi. Nasledujúci deň sme strávili vo Frederico Albert Reservation ako ukážke využitia nepôvodných druhov drevín v boji proti dezertifikácií územia. Neplánovanou, ale veľmi vítanou zastávkou bolo pobrežie Tichého oceánu – niektorí delegáti dokonca aj napriek nepriaznivému počasiu s veľkým nadšením využili príležitosť na otužovanie a dopriali si poriadne studený kúpeľ vo vlnách.
V regióne Maule sme tiež navštívili malé a stredné píly – zaujímavou bola návšteva podniku, kde vo výrobe podniku prevažnú zamestnaneckú základňu tvoria miestne ženy. Z tohto regiónu sme podľa pôvodných plánov mali pokračovať ďalej v regiónoch Bio-Bio a Araucania, avšak plány nám zmenil neočakávaný výskyt ochorenia Covid a následné karanténne opatrenia predĺžili náš pobyt v Maule.

Po úspešnom zvládnutí karanténneho pobytu naša výprava pokračovala ďalej v ostávajúcej časti programu, navštívili sme národný park Villarica, tiež národný Park Lanín, ktoré sú známe pre svoje stále činné vulkány. Okrem náznakov vulkanickej činnosti stále aktívnych sopiek v tejto oblasti sme absolvovali menšie túry v oblastiach nedotknutých ľudskou rukou s výskytom pôvodných drevín – prvýkrát sme mali možnosť vidieť prastaré porasty Araucaria araucana, ktoré sú pre jedinečnosť tejto dreviny prísne chránené. Posledné dni v Chile sme venovali návštevám ďalších národných parkoch v regióne Los Lagos, program sme ukončili v meste Puerto Varas slávnostným zavŕšením podujatia spojeným s recepciou v miestnej Kunstdarten.

Súčasťou programu boli aj tradičné workshopy zamerané na činnosť IFSA a projekty, na ktorých organizácia participuje, tiež medzinárodný večer, ktorý sme pre karanténne opatrenia absolvovali v predposledný deň  IFSS v blízkosti mesta Frutillar, nesmela chýbať ani tradičná IFSA aukcia – výťažok z vydražených položiek je využívaný na rozvoj aktivít a podporu rozvojových krajín a krajín s nízkym príjmom. Súčasťou programu bolo valné zhromaždenie IFSA, ktoré bolo rozdelené do 4 dní počas celého trvania podujatia. V rámci zhromaždenia prebiehali aj voľby organizačného výboru pre IFSS 2024, do ktorých sme sa ako IFSA Slovakia zapojili s programom „Roots of change“. Aj napriek veľkej snahe a odhodlaniu sme žiaľ tesne neuspeli a tesne zaostali v hlasovaní za Rumunskom, ktoré toto podujatie bude organizovať v roku 2024. Hoci sme v tejto voľbe neuspeli, možnosť zúčastniť sa IFSS a byť v kruhu podobne zmýšľajúcich študentov z iných krajín sveta nás inšpirovala k pokračovaniu v našej ďalšej činnosti a rozvíjaniu spoluprác aj mimo hraníc našej krajiny.

Bc. Petra Gulašová
Ing. Ján Matúš Urbančík

Comments are closed.