28 októbra, 2022

IFSS 2022: Chile – a country full of contrasts

International Forestry Students Symposium, alebo IFSS, je najväčším stretnutím študentských lesníckych spolkov združených pod IFSA s medzinárodnou účasťou. Jeho jubilejný 50-ty ročník sa konal na prelome mesiacov […]
23 júna, 2022

Keď si krúžky pomáhajú prenášajú sa veľké veci

V sokoliarskom areály prebiehajú veľké zmeny a úpravy. Ktoré už boli plánované vyše roku, možno aj viac. Všetko však spomalila a až skoro zastavila korona. Samozrejme […]
30 mája, 2022

SERM 2022 Sardínia

V dňoch 20. až 26. mája 2022 som mal možnosť zastupovať krúžok IFSA Slovakia na medzinárodnom stretnutí South European Regional Meeting 2022 (SERM 2022), ktoré sa konalo […]
24 marca, 2022

Študentský kvíz

Po týždňovej pauze si krúžky Lsníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene pripravili kvíz. Členovia krúžkov si pre účastníkov opäť po týždennej pauze pripravili za hrsť otázok. […]
10 marca, 2022

Študentský kvíz

Dňa 9. marca 2022 si Krúžky Lesníckej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene, pripravili pre študentov prvý kvíz v novom roku. Tentokrát sme sa však mohli stretnúť […]
7 decembra, 2021

Mikulášsky kvíz

Dňa 6. decembra 2021 sa cez MS Teams a program Kahoot! uskutočnil Mikulášsky kvíz na Lesníckej fakulte. Otázky pre účastníkov vymysleli členovia krúžkov Lesníckej fakulty Technickej […]
4 októbra, 2021

Výstup na Pustý hrad

V pondelok 4.10.2021 sa po krátkej ročnej prestávke uskutočnila akcia pre prváčky a prvákov s názvom Výstup na Pustý hrad, s prívlastkom TOUR 2021. Cieľom tejto […]
8 decembra, 2020

Flashback Stavanie mája LF 2020

Mladí absolventi Lesníckej fakulty aj napriek Korona vírusu postavili spolu s niekoľkými študentami máj pred TUZVO a vzdali tak úctu našim tradíciám aj napriek tejto mimoriadnej […]
5 augusta, 2019

South European Regional Meeting 2019

  South European Regional Meeting (SERM) je tradičné stretnutie, ktoré sa každoročne organizuje v inej krajine z regiónu južnej Európy. Ide o konferenciu, počas ktorej sa študenti z rôznych krajín […]
2 augusta, 2019

North European Regional Meeting 2019 BANGOR

  North European Regional Meeting – NERM 2019  – najväčšie medzinárodné stretnutie študentov lesníctva v severnej Európe sa tohto roku konalo vo Veľkej Británii. Hlavnou témou NERM-u […]

IFSA Slovakia je jednou zo združení študentov lesníctva, ktoré patria pod Medzinárodnú asociáciu študentov lesníctva International Forestry Students' Association (IFSA) so sídlom v Nemecku. Jedným z cieľov asociácie je aj celosvetová spolupráca medzi študentmi lesníckych vied za účelom rozšírenia vedomostí, porozumeniu potrebe spoločnej cesty k udržateľnej budúcnosti pre naše lesy a poskytnutia hlasu mládeži v medzinárodnej lesníckej politike. Medzi hlavné činnosti IFSA Slovakia patria návštevy zahraničných „meetingov“, kde naši členovia získavajú neoceniteľné skúsenosti, vedomosti a priateľstvá. V posledných rokoch sme sa zúčastnili stretnutí v Slovinsku, Maďarsku, Lotyšsku a Rakúsku, Anglicku, Francúzsku, Švajčiarsku. Každoročne sa náš tím úspešne zúčastňuje na súťaži Lesníckej všestrannosti, ktorú organizuje Mendelova univerzita v Brne. Tieto stretnutia napomáhajú budovať spoluprácu, hľadať nové kontakty, naučiť sa riešiť neznáme problémy a prehlbovať komunikáciu v cudzom jazyku.
Každoročne v mesiaci november organizujeme Deň sv. Huberta, ktorého súčasťou býva aj svätohubertská omša spojená s pochodom mestom Zvolen a súťažou vo varení gulášu, samozrejme s dobrou hudbou a občerstvením. V letnom semestri je to zase Májobranie, kedy odoberáme, „rúbeme“ máje a večer sa stretáme pri slávnostnom ohni. Taktiež sa snažíme vniesť do prednáškových sál zaujímavé a aktuálne lesnícke témy organizovaním sérií prednášok v minulosti napríklad "Svetové lesníctvo na TUZVO" a "Hľadáme spoločnú cestu." V roku 2018 sme zorganizovali aj sériu prednášok s názvom "Študentský vedecký večer."
IFSA je hlavne o kolektíve dobrých ľudí, ktorí sa chcú posúvať ďalej a majú chuť robiť veci aj nad rámec školských povinností. Odmenou sú nám za to prežité dobrodružstvá v zahraničí a nové pohľady na svet.

 • 28.07.2019 - 18.08.2019IFSS 2019

  Ján Matúš Urbančík bol zvolený na ročný post Liaison officer pre Európsky lesnícky inštitút (EFI) Milan Hunčaga ocenenie pre najskúsenejších členov International forestry students association. Viac info v príspevku
 • 4.6.2019Májobranie 2019

  Usporiadanie miestnej akcie Májobranie 2019
 • 16.4.2019Študentský vedecký večer

  Téma: "Aké sú poznatky z dlhodobého sledo vania stavu lesov TANAPu po disturbanciách?" Prednášajúci: doc. Ing. Fleischer Peter, PhD.
 • 10.4.2019Študentský vedecký večer

  Téma: "Rozpady horských smrečín očami fytocenológa - lekcia z Fabovej hole" Prednášajúci: doc. Ing.l Ujháhy Karol, PhD.
 • 3.4.2019Študentský vedecký večer

  Téma: "táky, biotopy a ekologické procesy v NPR Tichá dolina po kalamite" Prednášajúci: Ing. Topercer Ján, CSc.
 • 26.3.2019Študentský vedecký večer

  Téma: "Hlucháň hôrny z pohľadu genetiky a krajinárskej ekológie" Prednašajúci: Ing. Klinga Peter, PhD.
 • 20182018

 • 27.11.2018Nové vedenie IFSA New Board members of LC IFSA Slovakia

  Predseda: Urbančík Matúš Ján Pokladník: Bača Miroslav Členovia výboru: Cabanová Anetka, Králik Daniel, Gracík Ivan
 • 20.11.2018Ďeň sv. Huberta

 • 28.5.2018Májobranie 2018

Neexistuje žiadna galéria zodpovedajúca vašemu id alebo bola vymazaná

Petra Gulašová