parallax background

FORESTRY VERSATILITY 2023

30 apríla, 2023
NERM 2023 POĽSKO
17 apríla, 2023
Tretí ročník medzinárodného univerzitného stretnutia sokoliarov
12 februára, 2024

34. ročník Lesníckej všestrannosti sa uskutočnil v dňoch 1.– 7. apríla 2023, na pôde českej Mendelovej univerzity v Brne. Celkovo sa lesníckej všestrannosti zúčastnilo 48 študentov z 13 krajín sveta.

IFSA Slovakia, pod záštitou Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene a sponzorov EQUUS a IBO vyslala štvorčlenný tím v zložení Zuzana Kuchťáková, Bc. Jakub Bočko, Bc. Martin Garnek a Bc. Jakub Richnavský.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách:

  • ŤAŽBA LESA (odvetvovanie, horizontálne a vertikálne rezanie na presnosť, rozborka a zborka RMRP), kde sa za jednotlivcov umiestnil na druhom mieste Jakub Richnavský.
  • SIMULÁTOR HARVESTRA sa Jakub Bočko umiestnil na druhom mieste.
  • ORIENTÁCIA A IDENTIFIKÁCIA PRIRODNÝCH OBJEKTOV, mali študenti za úlohu taxáciu drevín za pomoci odhadu a následne zabehnúť 7km dlhú trasu v čo najkratšom čase, podľa leteckej snímky ortofoto mapy, kde boli vyznačené body stanovísk. Na každom stanovisku bola identifikácia rastlín, púčikov a semien ihličnatých a listnatých stromov, minerálov, hmyzu a požerkov, lebiek a stôp lesnej zveri, vtákov a vzoriek drevín.
  • POĽOVNÍCKA STREĽBA súťažili s brokovou zbraňou na lietajúce disky (holuby) skeet, trap a s malokalibrovkou z voľnej ruky na terč vzdialený 30 metrov.

Navzdory silnej konkurencii tímov z Česka, Srbska, Rumunska, Nemecka, Poľska, Holandska, Švajčiarska, Macedónska, Bulharska, Macedónska, Estónska a Rakúska sa našim študentom LF TUZVO podarilo prebojovať v celkovom hodnotení na krásne 1. miesto.

Po úspešných súťažných dňoch sa všetci súťažiaci stretli na medzinárodnom večeri, kde každý tím predstavil nie len svoju krajinu ale aj Univerzitu.

Chceme poďakovať Lesníckej fakulte Technickej univerzite vo Zvolene a jej Katedre lesnej ťažby logistiky a meliorácii, ako aj Katedre aplikovanej zoológie a manažmentu zveri za spoluprácu a pomoc pri príprave tímu a sponzorom za podporu.

Autor: Zuzana Kuchťáková, LF

Comments are closed.