parallax background

Študentský vedecký večer

10 apríla, 2023
Deň Sv. Huberta 2022
12 februára, 2023
NERM 2023 POĽSKO
17 apríla, 2023

Dňa 21.3.2023 pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov (International Day of Forest) IFSA Slovakia zorganizovala Študentský vedecký večer.

Koncept Študentského vedeckého večera spočíva v predstavení odbornej prednášky vedeckým pracovníkom v určenej téme, kde si študenti, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci Technickej univerzity vo Zvolene majú možnosť vypočuť prednášku s následnou  diskusiou.

Medzinárodný deň lesov pre rok 2023 sa niesol v téme Zdravý les pre zdravých ľudí,ktorú každoročne určuje Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Pozvanie prijala a tému „Lesy Slovenska a ich reziliencia voči lesným požiarom“ odprezentovala prof. Ing. Andrea Majlingová MSc., PhD. z  Katedry protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty. Obsiahla diseminačná prednáška spojená s diskusiou bola realizovaná v rámci aktivít projektu SILVANUS.

Touto cestou chceme poďakovať prof. Majlingovej za vedenie prednášky a účastníkom za ochotu vypočuť a chuť ostať ešte chvíľu po škole a rozšíriť vedomosti o tému lesných požiarov.

Autor: Ing. Daniel Králik, LF

Comments are closed.