parallax background

10 apríla, 2023
Deň Sv. Huberta 2022
12 februára, 2023
NERM 2023 POĽSKO
17 apríla, 2023

Študentský vedecký večer

Dňa 21.3.2023 pri príležitosti medzinárodného dňa lesov (International Day of Forest) IFSA Slovakia uskutočnila Študentský vedecký večer.

Koncept študentského vedeckého večera spočíva v predstavení odbornej prednášky vedcom v určenej téme, kde majú  študenti ako aj pre pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci Technickej univerzity vo Zvolene možnosť vypočuť a diskutovať.

Keďže téma určená FAO pre medzinárodný deň lesov pre rok 2023 je Zdravý les pre zdravých ľudí, IFSA Slovakia v spolupráci s prof. Ing. Andreou Majlingovou, MSc., PhD. z  Katedry protipožiarnej ochrany Drevárskej fakulty bola predstavená téma LESY SLOVENSKA A ICH REZILIENCIA VOČI LESNÝM POŽIAROM. Obsiahla diseminačná prednáška spojená s diskusiou bola realizovaná v rámci aktivít projektu SILVANUS.

Touto cestou chceme poďakovať prof. Majlingovej za vedenie prednášky, a účastníkom za ochotu vypočuť a chuť ostať ešte chvíľu po škole a rozšíriť vedomosti o tému lesných požiarov.

Autor: Ing. Daniel Králik, LF

Comments are closed.