parallax background

Mexiko IFSS 2018

15 októbra, 2018
Dni Svätého Huberta – Majstrovstvá vo vábení (Svätý Anton, Bijacovce)
9 septembra, 2018
Príprava na zimu
19 októbra, 2018

Mexiko IFSS 2018

IFSS – International Forestry Students Symposium – 46. medzinárodné stretnutie študentov lesníctva, sa tento rok konalo v Mexiku. Po mnohých rokoch privýtala Latinská Amerika takmer 100 študentov lesníctva z celého sveta. V rámci podujatia tak bola riešená problematika IFSA, lesníctva, vzájomná výmena nadobudnutých poznatkov a spoznávanie novej krajiny. Za našu univerzitu sa zúčastnili Milan Hunčaga a Anton Cicoň.

V rámci 17 dní sme mali príležitosť spoznať rozmanitosť prírodných pomerov  a spôsob života tejto pomerne veľkej krajiny, ktorej súčasťou je bohatá kultúra a silné tradičné hodnoty jej pôvodných obyvateľov.

Oficiálne otvorenie podujatia sa uskutočnilo na pôde univerzity Universidad Autónoma Chapingo. Počas prvých 5 dní sme mali možnosť spoznať okolie hlavného mesta (Mexico city) a univerzity. V rámci naplneného programu sme absolvovali teoretické prednášky, niekoľko workshopov a teambuildingových aktivít. Do problematiky lesníctva v rámci Latinskej Ameriky nás uviedla Sandra Rodríguez z medzinárodnej organizácie IUFRO.  Systém hospodárenia nám predstavil Eduardo Rendon z WWF.

Neoddeliteľnou súčasťou sympózia je výročná členská schôdza IFSA. Zložená je z 5 zasadnutí, na ktorých nám bola predložená oficiálna správa o financovaní, vedení a správe IFSA vo svete. Taktiež netreba zabudnú na dôležitú súčasť týchto dní a to voľby nového vedenia IFSA. Okrem prezidenta, tajomníka a pokladníka boli volený aj regionálny reprezentanti pre jednolivé regióny. V rámci severnej Európy bol zvolený práve člen našej IFSA Slovakia Milan Hunčaga.

Počas celého programu nám bolo dokázané, že Mexiko je krajina kontrastov, kde sa striedajú bohaté časti miest s veľmi chudobnými časťami vidieka, moderné technológie a množstvo náročnej ľudskej práce. Napriek tomu sú Mexičania veľmi pohostinný a vážia si svoje prírodné bohatstvo. Svedčia o tom najme komunity, ktoré sú spoločne jedným z najväčších vlastníkov a ochrancov lesa. O tom, nás presvedčila komunita v Penelas, ktorá vlastní 20 000 ha lesa avšak hospodári len na 5 000 ha nakoľko to postačuje na obživu celej komunity. Zástupcovia komunity nám ukázali rôzne oblasti od ovocných sadov cez lesné škôlky, semenné banky až po samotné spracovanie dreva. Poznatky sme nielen získavali, podelili sme sa o naše skúsenosti s BOZP a ergonómie pri ťažbe dreva čomu miestny nevenujú príliš veľkú pozornosť. Taktiež sme navštívili Národný park El Salto de Quetzalapan, ktorý nás ohúril svojimi viac ako 100 m vodopádmi a eko-turistickými atrakciami. Súčasťou programu bola prezentácia o dôležitosti rôznych hospodárskych aktivít v lesníctve. Exkurzia v dvoch  plantážach vianočných stromčekov a továrni na výrobu vianočných ozdôb (Castle of the sphere) nám ukázala ako Mexičania milujú vianoce. V rámci nezabudnuteľných kultúrnych zážitkov nesmieme zabudnúť na prezentáciu drevených hudobných nástrojov pod taktovkou Juan Jose Juarez Valezquez a  prehliadku svetového dedičstva UNESCO v podobe pyramíd Teotihuacán a pozostatkov mesta Monte Alban.

Okrem úžasných zážitkov sme si odniesli nové poznatky, získané vďaka skvelým organizačným schopnostiam tímu Mexických študentov a skúseným odborníkom z praxe. Poďakovanie za podporu patrí aj vedeniu Lesníckej fakulty, bez ktorého by sme sa podujatia nemohli zúčastniť.

  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *