parallax background

Nábor včelárskeho krúžku LF

27 decembra, 2021
Činnosti sokoliarskeho krúžku
16 decembra, 2021
Prerábky a zveľaďovanie kotercov
3 marca, 2022

1.12.2021 sa uskutočnil nábor do včelárskeho krúžku a zároveň členská schôdza, kde bol zvolený nový výbor v zložení: predseda: Daniel Klešč, podpredseda: Jakub Rybovič a pokladník: Martin Danilák. Členovia si stanovili úlohy na nasledujúce obdobie a diskutovali do momentálnych problémov, ktoré zasiahli tejto krúžok počas pandémie COVID-19.

Comments are closed.