parallax background
Aj napriek situácií COVID-19 nezaháľame
26 februára, 2021
Zarybňovanie lieňom Kováčovský rybník
26 októbra, 2021

V pondelok 4.10.2021 sa po krátkej ročnej prestávke uskutočnila akcia pre prváčky a prvákov s názvom Výstup na Pustý hrad, s prívlastkom TOUR 2021.

Cieľom tejto akcie je zoznámiť prváčky a prvákov navzájom a predstaviť študentské kluby, ktoré fungujú na Lesníckej fakulte, Technickej univerzity vo Zvolene.

Na Pustom hrade nad Zvolenom sa stretli členky a členovia študentských klubov: Kynologického klubu, FS Poľana, Poľovníckeho klubu, Sokoliarskeho klubu, klub Trubačov, Vábničkársky klub, klub Včelárov, a klub IFSA Slovakia.

Výstupu sa okrem prodekanov doc. Kardoša a doc. Halaja, ako hlavných usporiadateľov zúčastnili aj doc. Střelcová, doc. Lieskovský a Dr. Allman.

Študentské kluby ďakujú dekanátu Lesníckej fakulty, za možnosť opätovnej realizácie Výstupu na Pustý hrad a za možnosť odprezentovať aktívne študentské kluby. Dúfame že sa vám prváčky a prváci prvého ročníka páčilo.

Ak by ste sa chceli pridať do niektorého zo študentských klubov, privítame Vás.

Celá akcia sa niesla v rámci aktuálnych protipandemických opatrení.

Comments are closed.