parallax background

NERM 2018 (North European Regional Meeting)

5 júla, 2018
South European Regional Meeting 2018
2 júla, 2018
Z letných prác
3 septembra, 2018

 

Najväčšie medzinárodné stretnutie študentov lesníctva severnej Európy sa po prvý krát konalo na pôde Technickej univerzity vo Zvolene.

Zorganizovali ho študenti združení v IFSA Slovakia v dňoch od 28.05. do 03.06. 2018.

IFSA Slovakia je súčasť medzinárodnej lesníckej študentskej asociácie, ktorá svojím formátom spája a zastrešuje aktivity študentov lesníctva na Európskej a svetovej úrovni. Najvýznamnejším podujatím, ktoré je v rámci severnej časti Európy každoročne organizované je študentská konferencia NERM 2018 (North European Regional Meeting), ktoré sa vďaka šikovnosti študentov Lesníckej fakulty mohlo po prvý krát organizovať aj na Slovensku. Cieľom podujatia bolo diskutovať o súčasných problémoch lesníctva a možnostiach ich riešenia na medzinárodnej úrovni a nosnou témou podujatia bola problematika Veľkoplošných disturbancií v lesníctve.

     

Podujatia sa zúčastnilo 40 študentov lesníctva z 15tich krajín v rámci celej Európy. Okrem študentov zo severoeurópskych krajín na podujatí participovali aj hostia z Talianka, Iránu a Turecka.

Podujatie oficiálne otvoril viceprezident slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.,  primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová a hlavní organizátori podujatia Ing. Zuzana Slatkovská a Ing. Milan Hunčaga. Po oficiálnom otvorení podujatia nasledovala prednáška o histórií  a počiatkoch IFSA, ktorú študentom sprostredkoval prof. Ing. Ladislav Paule, PhD.

Počas prvého dňa študenti absolvovali blok odborných prednášok venovaných problematike veľkoplošných disturbancií v podaní dekana Lesníckej fakulty prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera  a možnostiam, ako im predchádzať od Ing. Michala Bošeľu, PhD. Vo večerných hodinách sa študenti aktívne zúčastnili už 5. ročníka Májobrania a spoločne so študentami Technickej univerzity vo Zvolene zapálili slávnostnú vatru a zaspievali si Lesnícku hymnu.

        

V ďalších dňoch boli účastníkom podujatia predstavené krásy Banskej Štiavnice, Oravy, Čierneho Balogu, Vysokých Tatier a Smolníckej huty. Okrem spomínaných kultúrnych a prírodných zaujímavosti študenti absolvovali radu odborných a poznávacích exkurzií. V rámci odborného programu bola študentom predstavená problematika podsadieb rovnorodých smrekových porastov v rámci lesnej správy Paráč v podaní Ing. Pavola Dendysa, problematika výberkových lesov a ukážka prírode blízkeho pestovania lesa v lesnej správe Smolník v sprievode Ing. Antonína Cicoňa a pána Jaroslava Kovalčíka.  Na lesnej správe Osrblie nám Ing. Jozef Černák a Ing. Igor Schóber predstavili spracované kalamitné plochy z roku 1996 a spôsob ich obhospodarovania. Účastníci konferencie mali taktiež možnosť sa zúčastniť jedinečnej ukážky porovnania plôch zo spracovanou a nespracovanou veternou kalamitou vo Vysokých Tatrách v sprievode doc. Ing. Petera Fleischera, PhD.

    

Celý týždeň sa niesol vo veľmi priateľskom duchu a veríme, že okrem mnohých odborných a kultúrnych skúseností si študenti odniesli aj nové priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky.

Okrem výborných organizačných schopností samotných organizátorov by sa podujatie nemohol uskutočniť bez podpory hlavných partnerov podujatia Technickej univerzity vo Zvolene, Lesníckej fakulty, Lesov SR š.p., mesta Zvolen a výmenného programu Erasmus+. Podujatie sa  mohlo uskutočniť aj vďaka podpore Forest Europe, PEFC Slovensko, Euro Forest s.r.o., Gelnické lesy s.r.o., Mestské lesy Dobšiná s.r.o., Národného lesníckeho centa,  Dru s.r.o., Continental s.r.o., Side by Side, Novamont s.r.o., Trapper s.r.o., InerSoft s.r.o., a Pro Sylva Slovakia.

Aj touto cestou by sa organizátori podujatia NERM 2018 radi poďakovali všetkých partnerom, zúčastnením a všetkým odborníkom zo slovenskej lesníckej praxe a akademického prostredia, ktorí svojimi znalosťami prispeli k zabezpečeniu vysokej úrovne konferencie NERM 2018.

           

        

     

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *