parallax background

SERM 2022 Sardínia

30 mája, 2022
Študentský kvíz
24 marca, 2022
Keď si krúžky pomáhajú prenášajú sa veľké veci
23 júna, 2022

V dňoch 20. až 26. mája 2022 som mal možnosť zastupovať krúžok IFSA Slovakia na medzinárodnom stretnutí South European Regional Meeting 2022 (SERM 2022), ktoré sa konalo v Nuore na Sardínii.

SERM má každoročnú tradíciu a usporadúva sa každý rok v inej krajine regiónu južnej časti Európy. Tohtoročný SERM 2022 bol jedinečný keďže sa po dlhom období pandémie mohol uskutočniť prezenčnou formou. Konferencia dáva každoročne účastníkom možnosť spoznať miestnu kultúru, prírodu a les v danej krajine. Program SERM 2022 sa zameriaval na stredomorské agrolesníctvo. Stretli sme sa tu približne 50 IFSAci z 13 krajín sveta.

V deň príchodu, som sa dostavil do Nuora, kde prišli všetci účastníci. Podvečer sme sa všetci presunuli peši do CEAS Nuoro, kde sme mali seminár o ich práci. CEAS je Centrum environmentálneho vzdelávania a udržateľnosti. Na toto miesto pozývajú deti a dospelých na dňové až niekoľko dňové vzdelávacie workshopy, školenia a ďalšie, kde poskytujú možnosť  poznávať krásy prírody a učiť žiť v jej harmónii. Pripravili pre nás aj malú ochutnávku jedla.

Druhý deň sme sa autobusom presunuli do sídla študijných odborov lesníckej a environmentálnej vedy v Nuoro, na UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASARI  kde bolo slávnostné otvorenie SERM 2022. Nasledovali príhovory prezidentky AUSF Nuoro Damiane Manca, prezidentky IFSA Magdalene Jovanovic, prof. Pierpaola Roggera, riaditeľa poľnohospodárskej časti univerzity. Ďalej sa nám prihovoril starosta mesta Nuoro, člen rady CONAF – ODAF Nuoro a riaditeľ služby Nuoro Fo.Re.STAS (Regional forest agensy for land and the enviroment of Sardinia). Po príhovoroch sme mali dva semináre. Prvý z inštitútu Fo.Re. STAS viedla Dr. Sara Maltoni na tému Význam agrolesníckych systémov z korkového dubu vo verejnom lesnom hospodárstve na Sardínii. Druhý seminár viedol formou videokonferencie  prof. Pierpaola Roggera. Po prednáške sme sa presunuli na Monte Ortobene, kde sme s prof. Robertom Scotti absolvovali túru spojenú s výkladom histórie využívania pôdy na Sardínii a dnes. Večer sme absolvovali medzinárodný večer, kde sme mali možnosť vidieť miestnu kultúru v prevedení miestnej hudby a tanca a zároveň sme mali možnosť ochutnať jedlá z krajín účastníkov.

Tretí deň sme venovali semináru o lesných požiaroch a civilnej ochrane, ktorú nám pripravila organizácia LARES Sardegna, ktorá vzdeláva o civilnej ochrane v rámci talianskych univerzít. Ich cieľom je zvýšiť schopnosť sebaobrany a efektívne zasahovať v situáciách, ktoré si vyžadujú koordináciu a špecifické technicko-sociálne zručnosti. Seminár bol spojený aj s ukážkou používaných dronov a ukážkou spôsobu komunikácie medzi zložkami. Či hrou čo spraviť ak? Druhý seminár pod vedením prof. Giuseppe Mariano Delogu, sme rovnako venovali civilnej ochrane a lesným požiarom. Po obede sme sa presunuli na ukážku spôsobov hasenia požiarov, kde sme mali ukážku techniky, spôsobov hasenia formou peny a vody ako aj možnosť vyskúšať si hasenie a stať sa teda na pár sekúnd hasičom. Tento deň sme zakončili večerným workshopom o IFSA a jej častiach.

Štvrtý deň ráno, sme sa po raňajkách presunuli autobusom do štátnych lesov Jacu Piu. (https://www.sardegnaforeste.it/foresta/jacu-piu) Tu sme absolvovali niekoľko seminárov o manažmente biodiverzity a chránených územiach, a o lese v Jacu Piu. Nasledovalo krátke občerstvenie a návšteva lesa. Potom sme sa presunuli do miesta POSADA čo je prírodný regionálny park TEPILORA, kde sme mali obed a prestávku na pláži, ktorú sme niektorí využili  na zaplávanie v mori. Po prestávke sme absolvovali seminár spojený s túrou. Následne sme sa autobusom presunuli na pozorovanie vtákov. Workshop nám zabezpečila organizácia CEAS POSADA. Nasledoval asi  dvojhodinový presun autobusom do TEMPIO PAUSANIA, kde sme strávili noc v hoteli.

Nasledujúci deň, sme navštívili certifikovaný korkový les „Cusseddu Miali Parapinta“, ktorý vlastní AGRIS Sardegna. Tento les s rozlohou 67 ha je certifikovaný podľa FSC od roku 2005. Les získal certifikáciu na 5 ekosystémových služieb: ochranu biodiverzity, ochranu pôdy, sekvestráciu a depozíciu uhlíka, ochranu vodných zdrojov a rekreačné služby. 70% plochy pokrýva Quercus suber. Les je rozdelený na 12 oblastí podľa využitia územia. Trinásta oblasť s názvom NATURAL WOOD, bola ponechaná na prirodzený samovývoj od roku 1960. V roku 2021, pri poslednom zbere korku, v objeme 160 kg ktorý sa predal na aukcii za 200 487,15€ +DPH. Podľa informácii certifikácia FSC zvýšila cenu korku od 20-30% niekedy však certifikácia zvýšila cenu korku aj o 60%. Mali sme možnosť vidieť spôsob ťažby korku, ktorá bola pre všetkých účastníkov veľký zážitok. Po návšteve korkového lesa sme sa presunuli do továrne na výrobu korku spol. MOLINAS, kde sme videli výrobu a spracovanie korku na víno, šampanské, aj ako obalový resp. izolačný materiál. Následne sme sa presunuli naspať do Nuora.

Predposledný deň pred odchodom, sme absolvovali prehliadku mesta Nuoro, v ktorom sme navštívili historické centrum mesta a vybrané múzeá. Múzeum Deleddiano, venované Nuorskej spisovateľke Grazie Deledda, ktorá je laureátkou Nobelovej ceny na literatúru z roku 1926. Druhým navštíveným múzeom bolo múzeum života a ľudových tradícii Sardínie (Sardínske etnografické múzeum). Tu sme mali možnosť vidieť múzeum kostýmov, ale aj života a tradícii. Posledným navštíveným múzeom bolo múzeum moderného umenia MAN. Večer sa uskutočnili voľby nových zástupcov IFSA pre južnú časť Európy, ako aj voľby na nadchádzajúci SERM 2023. Neoddeliteľnou súčasťou každého mítingu je IFSA Aukcia, ktorej výťažok slúži na podporu študentov lesníctva z menej rozvinutých krajín a umožňuje im zúčastňovať sa podobných mítingov.

Posledný deň bol venovaný odchodu domov. Keďže Sardínia ma zaujímavo nastavený cestovný poriadok ( 2 autobusové spojenia z Nuora do Alghera za deň), bolo nevyhnutné stihnúť autobus o 3:20 ráno. 😀 a lietadlo o 14:35. Po pricestovaní do Alghera, som si stihol pozrieť mesto, ktoré bolo krásne, kúpiť magnetky a odcestovať naspäť domov.

SERM 2022 bol výbornou možnosťou vidieť nie len novú krajinu a jej miestnu kultúru, ale aj spôsob hospodárenia v korkových porastoch. Príroda na Sardínii, je krásna bohatá a jedinečná.  V mene IFSA Slovakia ďakujeme organizátorom (AUSF NUORO), že sa zhostili tohto stretnutia. Zároveň by som sa chcel týmto poďakovať vedeniu krúžku IFSA Slovakia za možnosť reprezentovať našu krajinu a vedeniu Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene za podporu.

Daniel Králik

Reprezentant

LC IFSA Slovakia 

Comments are closed.