parallax background

South European Regional Meeting 2019

5 augusta, 2019
North European Regional Meeting 2019 BANGOR
2 augusta, 2019
Majstrovstvá Slovenska vo vábení zveri 2019 (DSH – Betliar, Bijacovce)
30 septembra, 2019

 

South European Regional Meeting (SERM) je tradičné stretnutie, ktoré sa každoročne organizuje v inej krajine z regiónu južnej Európy. Ide o konferenciu, počas ktorej sa študenti z rôznych krajín oboznámia s kultúrou, prírodnými podmienkami, no najmä lesmi a aktuálnymi problémami  lesníctva v danej krajine. Tento rok, sa konal vo Švačiarsku.

V dňoch 10. – 18. mája sa študenti LF Milan Hunčaga, Miroslav Bača a Jerguš Rybár zúčastnili študentského mítingu, organizovaného lokálnou študentskou organizáciou IFSA z Zürišskej univerzity ETH.

Prvý deň po otvorení konferencie na fakulte environmentálnych vied ETH nasledovala prezentácia Prof. Bugmanna o prírodných podmienkach Švajčiarska, jeho lesnom hospodárstve a scenároch budúceho vývoja v období klimatických zmien. Potom sme sa spolu so 43 študentmi z 15 krajín v átriu fakulty zúčastnili diskusného fóra vo formáte Word Caffee v ktorom organizátori požiadali o moderovanie jednej z tém Milana. Diskutovalo sa o rôznych aktuálnych témach, najmä ako zmodernizovať edukačné postupy, alebo ako uspokojiť dopyt po ekosystémových službách.

Nasledovala exkurzia do lesov mesta Zürich, kde sme boli pracovníkom organizácie GREEN city Zürich oboznámený so spôsobom hospodárenia v prímestskej rekreačnej zóne. Hlavným cieľom lokálneho lesného hospodárstva je zvýšenie biodiverzity, bezpečnosť a maximalizácia možností uspokojiť dopyt po rekreačnej funkcii s cieľom udržať čo najviac ľudí v rekreačných lesoch.

Program druhého dňa bol zameraný na problematiku ekológie lesa. Navštívili sme najzachovalejšie aluviálne lesy vo Švajčiarsku a dostali sme informácie o projekte zachovania genofondu pôvodného topoľa čierneho. V kopcoch pohoria Jura sme sa dozvedeli o snahe vedcov a lesníkov zachovať pôvodné populácie vzácnych druhov drevín vrátane tisa, brekyne a mukyne a o špeciálnom ,,Light forest“ managemente, ktorého cieľom je zvyšovanie biodiverzity lesov na vápencovom podloží.

Ďalšie dni sme strávili v alpskom kantóne Grischun, tu sme sa zúčastnili dobrovoľníckej akcie organizovanej miestnou NGO Bergwald forest, ktorá sa zameriava na pritiahnutie dobrovoľníkov z Európy k práci v lesoch. Motto tejto organizácie je ,,PRÁCOU SPOZNAŤ LES“ o čom sme sa presvedčili aj my a pomohli sme so stavbou oplôtkov v životne dôležitých ochranných lesoch s protilavínovou funkciou.

Exkurzia pokračovala v lesníckej škole, zameranej na realizáciu vzdelávania a školení  v oblasti budovania a manažmentu lanovkových trás či stavieb lesných ciest. Riaditeľ školy nás v krátkosti oboznámil so systémom lesníckeho vzdelávania v Švajčiarsku. V areály školy nás zaujala dielňa, kde sme mali možnosť vidieť najmodernejšie 3D CNC a laserové drevárske stroje. S miestnym lesníkom sme sa presunuli do okolitých lesov a diskutovali o spôsobe hospodárenia v produkčných lesoch, o problémoch so zverou a vysokým požiarnym rizikom v danej oblasti. Videli sme tradičné dubové silvo-pastúry, o ktorých stromovú zložku sa starajú lesníci. Večer sme sa cez vysokohorský priesmyk Furka presunuli do kantónu Valais a najvyššej časti Švajčiarskych Álp.

Nasledujúce 2 dni mítingu sme strávili blízko najkrajšej alpskej hory Matterhorn, v horskej dedine Visperterminen. Navštívili sme prírodný park Pfyn finges, kde sme sa od pracovníkov Švajčiarskej akadémie vied dozvedeli o dlhodobom sledovaní ekológie lesov zasiahnutých požiarom. Jeden z riadiacich pracovníkov nás oboznámil s komplexnou problematikou manažmentu prírodného parku, od otázok vlastníckych vzťahov a ekonomiku, až po cielené vytváranie a umelú rekonštrukciu pôvodných biotopov.

Predposledný deň sme navštívili výnimočný gaštanový sad v blízkom mestečku Morel. S miestnym starostom a lesníkom sme diskutovali o hynutí gaštanov a o aktuálne realizovanom projekte záchrany týchto sadov. Následne sme sa lanovkou presunuli k najväčšiemu alpskému ľadovcu Aletchgletcher. Zástupcovia švajčiarskej organizácie PRO Natura nás oboznámili s problematikou topenia ľadovcov v súvislosti s ekológiou a manažmentom najstaršej švajčiarskej rezervácie Aletchforest v tesnej blízkosti ľadovca.

Pri návrate do Zürichu, v posledný deň mítingu, sme sa zastavili pri pracujúcej stacionárnej lanovke, kde sme riešili problematiku spracovania kalamít v náročnom prostredí horských lesov. Zaujímavý bol fakt, že 100 % straty, ktorá vzniká obhospodarovateľom lesov pri technologicky náročnom a nákladnom dopravnom procese je vyrovnávaná z verejných zdrojov.  Rovnaká podpora je poskytovaná aj pri úmyselných zásahoch v ochranných lesoch (70% lesov) a v prípade kalamít aj v lesoch hospodárskych (30% lesov). Poslednou zastávkou pri návrate bol drevospracujúci podnik SWISS Krono, s takmer plne automatizovaným procesom výroby drevo-vláknitých dosiek.

Počas celého týždňa sa okrem exkurzií konali workshopy, zamerané na personálny rozvoj účastníkov či zhodnotenie týždňa a návrhy pre zlepšenie Švajčiarskeho lesníctva, v ktorom sa Jerguš chytil príležitosti a odprezentoval názory skupiny pre všetkých účastníkov. Za nasledujúcu organizátorskú krajinu SERM-u bolo zvolené Srbsko. Neoddeliteľnou súčasťou každého mítingu je IFSA Aukcia, v ktorej sa úlohy dražiteľa zhostil Milan. Výťažok z aukcie slúži na podporu študentov lesníctva z menej rozvinutých krajín a umožní im zúčastniť sa podobných mítingov. Miroslav ako nová posila medzinárodného tímu aktívne prispieval svojimi názormi do diskusií a snažil sa pomôcť organizátorom v náročných situáciách.

SERM 2019 nám poskytol jedinečnú možnosť oboznámiť sa s pokrokovými riešeniami a najmodernejšími technológiami v oblasti lesníctva a manažmentu krajiny, za čo v mene IFSA Slovakia patrí organizátorom veľké poďakovanie rovnako ako vedeniu Lesníckej fakulty TUZVO za podporu.

 

Comments are closed.