Winter Meeting Slovinsko

Svetová klubová výstava Slovenských kopovov
22 apríla, 2018
Výcvikový deň- oplôtok
28 apríla, 2018

V dňoch 10.–17. marca sa členovia IFSA Slovakia Ing. Zuzana Slatkovská a Ing. Michal Filípek zúčastnili študentskej konferencie Winter Meeting 2018 v Slovinsku. Podujatie tradične organizujú študenti lesníctva z Biotechnologickej fakulty Ľubľanskej univerzity. Konferencia bola zameraná na prezentáciu aktuálnej situácie slovinského lesníctva, pomenovanie problémov, s ktorými sa lesnícka prax a veda stretávajú, ako aj prezentáciu nástrojov a riešení ako sa vyrovnať s problémami vyplývajúcimi najmä z podmienok meniacej sa klímy. V rámci prednáškovej časti bolo možné vypočuť si príspevky týkajúce sa ekosystémových služieb, manažmentu veľkých šeliem a prijímania rozhodnutí v lesnom hospodárstve. Svoje príspevky prezentovali odborníci z prostredia Biotechnologickej fakulty ako aj Slovinského lesníckeho inštitútu. V rámci exkurzií účastníci navštívili viaceré regióny prakticky naprieč celým Slovinskom, na ktorých bola prezentovaná nielen odborná problematika, ale aj kultúra, história a príroda tejto malej veľkej krajiny. V rámci exkurzných lokalít bol dôraz kladený na vplyv prírodných podmienok na lesné prostredie. Prezentovaná bola problematika ľadovcových polomov v lesoch centrálnej časti Slovinska, problematika veterných kalamít v alpskej časti a problematika zosuvov pôdy v mediteránnej oblasti. Okrem týchto rýdzo odborných prírodných zaujímavostí účastníci navštívili aj turistické top lokality, ako napríklad údolie rieky Soča v Triglavskom národnom parku alebo Logarskú dolinu, ktorá je jednou z najobľúbenejších turistických destinácií v rámci celého Slovinska.

V mene účastníkov konferencie patrí vďaka organizátorom študentskej konferencie Winter Meeting 2018 za možnosť usporiadanie takto odborne aj zážitkovo bohatého podujatia. Vďaka tiež patrí vedeniu Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene za možnosť zúčastniť sa na tomto podujatí.

       

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *