parallax background

Winter meeting Slovenia 2017

15 júna, 2017
NERM 2017 Ukrajina
14 júna, 2017
15. ročník výstavy psov v Sielnici
6 júla, 2017

V dňoch 12.-18. marca 2016 sa v Slovinsku konalo medzinárodné stretnutie študentov lesníctva pod záštitou IFSA a Univerzity v Ljubljane. Cieľom stretnutia bolo rozšírenie medzinárodných vzťahov, kontaktov a spolupráce pri spoznávaní Slovinska, jeho lesníctva, kultúry, prírody a historických pamiatok. Zúčastnili sa študenti z Bosny a Hercegoviny, Nemecka, Fínska, Rakúska, Talianska, Čiech, Maďarska, Srbska, Chorvátska, Bulharska, Turecka, Rumunska a jeden zástupca Filipín. Našu univerzitu reprezentovali dvaja študenti druhého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia – Tomáš Eštok a Martin Lofaj.

Prvý večer bol zoznamovací všetkých zúčastnených. Na druhý deň sme absolvovali viacero prednášok zameraných na pestovanie lesa, hospodársku úpravu lesov a telemetrické sledovanie medveďa hnedého. Potom sme sa presunuli do severovýchodného regiónu Prekmurje, kde sme navštívili hrad Goričko, nasledovala ochutnávka vín a prenocovanie v miestnom kláštore. Večer sa konal Medzinárodný večer, kde každá krajina prezentovala svoju kultúru. Utorkový deň sme v dopoludňajších hodinách strávili prehliadkou pokusných plôch, kde sa na jednej ploche vysádzal Dub červený a na ďalšej Topoľ čierny. Poobede sme navštívili hospodárske porasty Jelše lepkavej s komentárom miestneho lesníka. V stredu sme sa vrátili späť do hlavného mesta, kde sme mali prehliadku národného lesníckeho inštitútu sprevádzaného sériou prednášok zameraných na genetický výskum lesných drevín a multifunkčného využitia lesa, dendrochronológiu a skúmanie koreňových systémov. Taktiež sme mali množstvo „workshopov“ z oblasti lesnej pedagogiky. Následne na nás čakala prehliadka nočnej Ljubljany. Ráno sme sa presunuli do oblasti južného regiónu Kočevski Rog, kde sme navštívili historické múzeum z druhej svetovej vojny. Nasledujúca časť dňa bola venovaná prednáške lesníka o hospodárskych zmiešaných porastoch prevažne Buka lesného a Topoľa bieleho, po ktorej nasledovala 15 km dlhá pešia túra cez prales Rajhenavs ki Rog. Tu sme videli najväčší strom v Slovinsku, ktorým je Jedľa biela (výška -51,5 m, vek – 500 rokov, hrúbka d1,3 – 158 cm). Večer sme strávili pri ohni a spali sme na poľovníckej chate. Posledný deň nášho stretnutia sme navštívili ekofarmu Rajhenav, zameranú na chov hovädzieho dobytka. Po dobrom obede sme sa presunuli na jazero v obci Kočevje, kde prebehla aukcia darčekových predmetov na pomoc školám v chudobnejších krajinách sveta. Po opätovnom návrate do hlavného mesta nasledovala už len rozlúčková pochôdzka hlavným mestom spojená s lúčením.

Toto stretnutie nám prinieslo nové skúsenosti, poznatky a najmä priateľstvá z iných častí sveta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *