parallax background

Univerzitné stretnutie sokoliarov s medzinárodnou účasťou (30.11.2019)

1 decembra, 2021
Zarybňovanie lieňom Kováčovský rybník
26 októbra, 2021
Mikulášsky kvíz
7 decembra, 2021

Sokoliarske stredisko pri Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, usporiadalo dňa 30.11. 2019 už devätnáste strediskové stretnutie, ktoré sme nazvali Medzinárodným Univerzitným stretnutím sokoliarov, absolventov TUZVO a priateľov sokoliarstva.

Na začiatku nášho medzinárodného sokoliarskeho stretnutia stála myšlienka, spájať mladých sokoliarov a podporiť ich v láske k umeniu sokoliarstva.

Dôležitou a zodpovednou úlohou nás sokoliarov je neustále vzdelávanie sa, preto sme sa rozhodli stretnutie organizovať práve pod záštitou Technickej Univerzity vo Zvolene, s ktorou naše stredisko aktívne spolupracuje. V rámci vzdelávania, sa mohli sokoliarskeho stretnutia zúčastniť nie len pozvaní lovci, ale aj študenti denného a externého štúdia. Sokoliarske stretnutie sme pripravili aj ako hlavné cvičenia z predmetu sokoliarstvo a zúčastnili sa ho desiatky študentov, ktorí mali možnosť sledovať, ale aj konzultovať lov so sokoliarskym dravcom s členmi Slovenského klubu Sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore.

Univerzitného stretnutia sokoliarov sa zúčastnili študenti z Českej Republiky, Poľska, Nórska, Anglicka a samozrejme zo Slovenska. Sokoliarske stretnutie podľa tradícií začalo slávnostným nástupom vo vodnom hrade v obci Hronsek. Odtrúbením študentov Technickej Univerzity sme spoločne vykročili do revírov dvoch poľovných združení PZ Vlkanová a PZ Sliač, za čo im patrí naše veľké poďakovanie. Sokoliarsky lov prebiehal na hranici oboch revírov, ktoré sú rozdelené odvodňovacími kanálmi a zarastenými pásmi kríkov. Počas lovu sme mali možnosť sledovať výbornú prácu sokoliarskych psov, plemien Nemecký krátkosrstý stavač a Anglický pointer. Lov bol vedený skúsenými sokoliarmi a revír sme si prešli v rannom a popoludňajšom pohone. Študenti predviedli svoje dravce pri love a ukázali, že im umenie lovu so sokoliarskym dravcom naozaj učarovalo. Diváci mali možnosť vidieť súdržnosť mladých sokoliarov, ktorí sa aj po neúspešnom útoku podporovali a snažili si navzájom pripraviť ďalšiu príležitosť na lov. Vzájomná spolupráca bola peknou ukážkou sokoliarskej etiky a umenia lovu pomocou sokoliarskych dravcov. Na záver stretnutia sme vzdali úctu ulovenej zveri a stretli sa na spoločnom výrade. Posolstvo, ktoré sme chceli študentom a priateľom sokoliarstva odovzdať, umocnil svojim príhovorom rektor Technickej univerzity vo Zvolene pán  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD,. Po slávnostnom ukončení sme sa presunuli na spoločnú večeru nazývanú aj „posledný pohon“.  Priateľská atmosféra podporená dňom stráveným v prírode sa dala naozaj cítiť, keď sme si všetci spoločne sadli k stolu. Pre študentov sme však mali pripravený aj špeciálny program. Vystúpenie folklórneho súboru Poľana, ktoré si pripravili špeciálne pre príležitosť univerzitného medzinárodného stretnutia sokoliarov. Na záver podujatia sme podľa našich sokoliarskych tradícií pripravili sokoliarsky súd a ocenili kráľa lovu. Ocenenou, teda kráľovnou lovu sa stala študentka z Poľska Edyta Napiórkowska, ktorá úspešne lovila so svojim prvým vycvičeným dravcom, samcom jastraba lesného a presvedčila o svojich schopnostiach našu odbornú porotu, pozostávajúcu z členov SKS pri SPK.

Na záver mi dovoľte poďakovať v mene sokoliarskeho krúžku pánovi rektorovi Technickej Univerzity vo Zvolene pánovi  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, PhD, prezidentovi Slovenského klubu sokoliarov pri SPK pánovi Ing. Alojzovi Kaššákovi a starostovi obce Hronsek pánovi Ing. Miroslavovi Ostrihoňovi, PhD, pretože bez ich pomoci a záujmu by sme neboli schopní usporiadať takéto stretnutie sokoliarov a milovníkov prírody.

Verím, že tento ročník bol začiatkom, že v ďalších rokoch podporíme vzdelávanie a prispejeme tak ku kvalite a rozvoju sokoliarstva nie len na Slovensku.

Sokoliarstvu zdar!

Comments are closed.