parallax background

Z pôsobenia Vábničiarského krúžku pri LF

28 apríla, 2019
Lesnícke dni 2019
26 apríla, 2019
Brlohárske skúšky Ostrá lúka 2019
18 mája, 2019

Vábničiarsky krúžok pri Lesníckej fakulte


Vábničiarsky krúžok pri Lesníckej fakulte je zameraný na učenie sa a zdokonaľovanie sa v oblasti vábenia zveri.
V rámci výučby sa venujeme súťažnému vábeniu, pričom ide o hlasy jelenej a ostatnej zveri.
Pri jelenej zveri ide o hlasy ako napr. hľadajúci jeleň (mladý alebo starý), jeleň ktorý ovládol čriedu jeleníc, vyhrážajúci sa jeleň a iné hlasy jeleňov.
Čo sa týka ostatnej zveri, tak tu poznáme hlas rujnej srny, zajačie vrešťanie, hlas diviaka a iné.
Hlasové prejavy, ktoré sú požadované na súťažiach musia spĺňať určité „normy“, ktorých sa držíme a snažíme sa v nich zlepšovať.
Najmä hlas jeleňa je dôležité pravidelne trénovať, pretože je to namáhavé na hlasivky/hrdlo.
Okrem súťažného vábenia sa však venujeme aj imitáciam iných druhov zveri. Tieto následne aplikujeme pri rôznych akciách ako ukážky vábenia a ukážky imitácie rôznych druhov zveri. Ide o zväčša o spestrenie rôznych poľovníckych dní, a iných akcií, kde toto vábenie a imitácie zvukov zaujímajú predovšetkým deti. Hlasy ako napríklad kukučka, sova, vrešťanie zajaca a jeleň vždy oslovia mladých, no veľakrát i starších.


Z činnosti krúžku

Na každom stretnutí z krúžku sa snažíme žiakom – členom krúžku ukázať a učiť ich predovšetkým súťažné vábenia. V tomto vábení sa človek dokáže neustále zlepšovať. Je preto potrebné sa mu pravidelne venovať, aby sme následne mohli dosahovať na súťažiach dobré výsledky (čo sa nám doposiaľ aj darí..).

Počas stretnutí na krúžku – teda výučby sa snažíme okrem samotného vábenia „učiteľmi“ (Kristián Smatana, Michal Mendel), ukazovať aj ukážky vábenia iných, skúsených vábičov. Ide o videá, kde je znázornené a vysvetlené vábenie rôznych druhov zveri vábičmi, pričom je samotné vábenie ukázané aj v praxi.
(Ide o známe videá známych vábičov, ktorými sú napríklad Petr Joo, Alojz Kaššák a iný..).

Trénovanie súťažného vábenia máme následne možnosť aplikovať na rôznych súťažiach. Ide o súťaže lesníckych škôl, kde si máme možnosť porovnať skúsenosti a kvality samotného vábenia navzájom. O hodnotenie našich vábení následne rozhoduje porota – rozhodcovia, ktorí hodnotia kvalitu a všetko to, čo tam má odznieť. Naše doterajšie výsledky v rámci krúžku sú dobré a sme veľmi spokojní, že sa nám darí umiestňovať sa na súťažiach – predovšetkým na popredných miestach.

Okrem súťažného vábenia sa však venujeme aj vábeniu „ukážkovému“. Ide o ostatné zvuky zveri ako napr. kukučka, sova, straka, hus, sluka, kačka ale aj srna, srnča, diviak, jeleň a mnoho iných. Toto vábenie dokáže oživiť každú poľovnícku akciu ale taktiež dokáže zaujať aj ako samotná disciplína pre deti. Hlavne tých najmenších dokážu zaujať zvuky ako kukučka, sova, jeleň – pre tých väčších sú zaujímavé vábničky ako napríklad diviak, hus a iné. Zaujímavé je toto vábenie najmä preto, lebo sa dá imitovať široké spektrum zvukov za pomoci „malého dreveného predmetu“..

 


Vábenie zveri sa považuje za vyššiu školu poľovníctva. Umenie privábiť si zver za účelom jej sledovania, fotografovania alebo lovu je neopísateľným zážitkom pre každého, komu sa to podarí. Dokonalosť vábenia nespočíva len v hodinách presedených pozeraním videí a trénovaním vábenia napríklad niekde v izbe. Ide predovšetkým o pochopenie súvislostí v prírode, a množstvom nazbieraných skúsenosti priamo v lese. Skúsenosti nemusia byť len vždy pozitívne – pričom nie pri každom vábení zver aj príde alebo dokonalo reaguje. Ide o súhrn aj negatívnych skúsenosti, pričom sa z týchto poučíme a nabudúce sa im vyhýbame z cieľom ďalšieho úspechu..

 

Vábeniu zdar !


Predseda Vábničiarskeho krúžku Bc.Michal Mendel

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *