parallax background

Brlohárske skúšky Ostrá lúka 2019

18 mája, 2019
Z pôsobenia Vábničiarského krúžku pri LF
28 apríla, 2019
Week-end in France
22 mája, 2019

 

Dňa 18. 5. 2019 sa na Ostrej Lúke konal 3. ročník brlohárskych skúšok. Na ich organizácii sa podieľal aj Kynologický klub pri Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý spolupracoval s OPK (t. j. Obvodná poľovnícka komora) Zvolen a s Poľovným revírom Ostrá Lúka.

Pred skúškami sa zorganizovali verejné tréningy psov, na ktorých si mohli nielen študenti, ale aj záujemcovia zo širokej verejnosti, pripraviť svoje psy na dané skúšky. Práve verejnosť mala veľký záujem o tieto tréningy. Trénovalo sa za pomoci skúsených brlohmajstrov.

Na skúšky bolo prihlásených 13 psov, z toho 1 patril nášmu členovi. Bohužiaľ, nie všetky psy na skúškach obstáli a nie všetky získali poľovnú upotrebiteľnosť. Veríme, však, že dotrénujú a nabudúce to zvládnu. Z celkových výsledkov skúšok vidieť, že ostatné psy boli veľmi dobre pripravené. Teší nás, že skúšky sa postupne dostávajú do povedomia a že nás so svojimi štvornohými zverencami navštívili aj susedia z Čiech, ktorí sa taktiež zúčastnili súťaže.

Študenti TUZVO pripravili pre organizátorov a účastníkov tohto podujatia guláš z diviny, na ktorom si všetci pochutili. Bol naň veľmi dobrý ohlas. Taktiež bolo postarané o teplú kávu, k nej sladký dezert a potrebný pitný režim.

Na záver skúšok boli psy vyhodnotené a odmenené cenami, a to za najrýchlejší chvat a najrýchlejšie vyhnanie. Všetky psy podali dobrý výkon, ale odmenené boli len tie  s najlepším výsledkom. Ocenenie za najrýchlejší chvat získala sučka Ira spod Hýľa patriaca členovi nášho krúžku Marošovi Pacalajovi,  ktorým gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nášho klubu, fakulty i univerzity.

Za korektné posudzovanie pri skúškach ďakujeme rozhodcom – Branislavovi Kosorinskému ako hlavnému rozhodcovi, Zdenovi Čiernemu ako rozhodcovi a Ing. Ivanovi Pandulovi ako čakateľovi.

Poďakovanie patrí aj domácemu PZ (t. j. Poľovníckemu zväzu) Ostrá Lúka, brlohmajstrom – Marošovi Pacalajovi a Ing. Milanovi Čabalovi.

Veľké poďakovanie patrí ďalej sponzorom, ktorí boli ochotní poskytnúť dary do cien. Sú to: IBO Zvolen, GRUBE – Kováčová, Technická univerzita vo Zvolene, STIHL v Detve – Ján Hronček.

Spoluorganizátori a verejnosť boli s týmito skúškami spokojní,   predpokladá sa ďalšia spolupráca aj v nasledujúcich ročníkoch brlohárskych skúšok.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *